Pilte Vabariigi 99 aastapäeva pidulikult aktuselt

2016-12-2017-02-23 Vabariigi 99 aastapäevale pühendatud pidulik aktus aulas (02)
« 1 kohta 55 »

Õppekäik Konekesko Eesti AS Mäo esindusse

Põllumajanduse eriala I kursuse õpilased õppekäigul põllumajandustehnikafirmas Konekesko Eesti AS Mäo esinduses.

Kone 4

Kone 2

Fotod Tiit Kurvits Konekesko Eesti  müügijuht

Teadusteater TeemeKeemiat “100 asja kartulist”

Õpetaja Annika Kala eestvedamisel oli koolis teadusteater TeemeKeemiat. Teadusteater Teeme Keemiat omab viieaastast kogemust teadusteatri etenduste, töötubade ning koolituste korraldamisel. Teadusteatri esinejad on viimaste aastate jooksul viinud läbi pea 300 etendust ja töötuba.

Seekordne teema „100 asja  kartulist“

100

100 2

Õpilased osalesid projektis “Rändav bioklass”

Õpetaja Elina Sarve eestvedamisel oli koolis Tartu Ülikooli molekulaar- ja bioloogiainstituudi projekti “Rändav bioklass”  6 esindajat. Projekti “Rändav bioklass” eesmärgiks on tutvustada koolinoortele eluteadusi ning suurendada nende huvi biotehnoloogia valdkonna vastu. Projekti käigus sõidab mobiilne labor mööda Eestit ning külastab koole. Koolikülastustel saavad õpilased viia läbi mitmesuguseid katseid, peetakse loenguid ning räägitakse eluteaduste valdkonda kuuluvate teadusharude saavutustest.

Bio1

Meie koolist osalenud õpilased (vanus 18.aastat)  tutvusid kõige uuemate bioteaduste uurimisvõimalustega – sooritasid eksperimente teadusliku aparatuuriga ja uurisid DNA-d, kasutades tänapäevaseid teaduslikke meetodeid. Õppepäeval osalenud said noore teadlase tunnistuse.

Pilte K4, Ks, PKs lõpuaktuselt

Pilte K4, Ks, PKs lõpuaktuselt, mis toimus Olustvere lossis 17. veebruaril 2017

2017-02-17 K4 Ks PKs lõpuaktus Olustvere lossis (01)

Matemaatikanädal „M3 = Mulle . Meeldib . Mõtelda“

16.veebruaril l toimus meie kooli ja Kehtna Kutseõppekeskuse ühise matemaatikanädala lõpetamine meie koolis.

Nagu traditsiooniks on saanud toimusid eelnevalt koolivoorud kohapeal. Kõik esimese ja teise kursuse õpilasid lahendasid peast või kirjalikult 30 elementaarset arvutamisülesannet ning teisendasid 30 erinevat mõõtühikut nõutud ühikuks. Mõlema testi lahendamiseks oli aega maksimaalselt 20 minutit. Kõikide koolide tulemused kanti ühte pingeritta, millest avalikustati 50% õigesti vastanute tulemused. Sudoku ja päevaülesande  lahendamine oli vabatahtlik. Sellel aastal oli lisaks ka igal päeval stendil olev päevaülesanne, mille lahendus tuli hiljemalt kella neljaks vastavasse postkasti toimetada.

Aritmeetikakonkursil osalenutest  49% suutsid 30 tehtest teha vähemalt pooled arvutused õigesti  ja mõõtühikutest vähemalt pooled õigesti teisendada 61% õpilastest.

Sudokos oli meie koolist küll osavõtjaid vähe, aga selle eest tõeliselt tublid.

16.veebruaril oli nuputamisvõistlus, kus õpilased osalesid kolmeliikmeliste juhuslikult kokkupandud võistkondadena. Oleme seda loogikat järginud võistluste algusest alates ning põhjenduseks on see, et nii õpivad noored paremini suhtlema. Pärast nuputamisvõistluse lõppu toimus kõikide alade autasustamine.

Mat1 Mat2

Nii meie, kui külalisõpilaste tagasiside oli väga positiivne ning ka Kehtna matemaatikaõpetaja ja mina leidsime, et oli kordaläinud päev.

2017-02-16 Matemaatika nädala lõpetamine (3)
« 1 kohta 29 »

Õpetaja Anne Saarva

Kohtume haridusmessil INTELLEKTIKA 2017

Olete oodatud meie kooli õppimisvõimaustega tutvuma reedel, 17.veebruaril Tartus. Lisaks pakuvad maaturismi teeninduse eriala õpilased põnevaid tegevusi turismi töötoas ning proovida saab toiduainete töötlemise valdkonna õpilaste valmistatud toodangut!

Kohtumiseni!

Prindi see Leht

Koolist

Talvine vastuvõtt sessioonõppesse

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT kuni 31.märts 2017

Tekstiilkäsitöö valmistaja osakutse MASINKUDUJA,  tase 3

Vestlus 5.aprill 2017

Õppetöö algus 20.aprill 2017

 

Olustvere TMK läbi 2015 aasta Statistika aastaraamatu


 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool asub Kesk-Eestis Suure-Jaani vallas Olustveres.
Kool alustas tegevust 1914. aastal Kõo mõisas Kõrgemajärgulise Alampõllutöökoolina, mis 1917. aastal muudeti põllutöökeskkooliks. 1920. aastal jätkas kool tegevust Olustveres Eesti Aleksandri Põllutöökeskkooli nime all. Erinevate nimede all on kool tegutsenud tänaseni.

Põllumajandusliku kallakuga koolist on tänaseks saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatav kutseõppeasutus, kellele kuulub ka Baltikumi kõige täiuslikumalt säilinud mõisakompleks  29 ehitise ja rajatisega.

Kooli põhitegevuseks on pakkuda põhikooli- ja gümnaasiumijärgset kutseõpet ning täiend- ning ümberõpet täiskasvanutele.
Õppekavarühmad:

  • Põllundus ja loomakasvatus
  • Reisimine, turism ja vaba aja veetmine
  • Majutamine ja toitlustamine
  • Toiduainete töötlemine
  • Sekretäri- ja kontoritöö
  • Majandusarvestus ja maksundus
  • Käsitöö

Koolil on välja kujunenud kaks põhilist spetsialiseerumise valdkonda: maamajandus ja teenindus.
Käesoleval ajal ühendab kool kolm maaelu valdkonda ühtseks toiduainete ahelaks alates tooraine tootmisest, jätkates töötlemise ja toiduvalmistamise ning lõpetades teenindusega.

Koolil on õppetalu, mis moodustati 1994. aastal Olustvere Sovhoostehnikumi reorganiseerimise käigus. Kooli omandis on 507 hektarit maad. Lisaks kasutab õppetalu renditud põllumaad ligi 330 ha. Praktiliseks õppeks on talul kaasaaegne tehnika.

Toiduainete töötlemise õpetamiseks ehitati 2010. aastal kaasaegne õppetööstus  ja -köök.
Tootmispraktika viiakse läbi vabariigi paremates ettevõtetes ja mitmes välisriigis.
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool on Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinna võitja 2007. ja 2013.aastal.

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/