veebr. 23

PILTE PIDULIKULT VABARIIGI 100. AASTAPÄEVA AKTUSELT 2018

VABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUS 2018
« 1 kohta 2 »

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=7052

veebr. 21

Talvised lõpuaktused

Õnnitleme lõpetajaid!

16.veebruaril 2018 toimus koka eriala päevase õppe ja koka ning kondiitri eriala sessioonõppijate lõpuaktus.

PILDID  AKTUSEST
Järgmised lõpuaktused:

2.märtsil 2018 kell 13.00 Olustvere lossis põllumajanduse eriala päevase õppe lõpetajad

22.märtsil 2018 kell 17.00 Olustvere leivakojas masinkuduja eriala sessioonõppe lõpetajad

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=6926

veebr. 13

Talvine lõpueksamite aeg on käes

Alates 9.veebruarist on erilist sagimist nii õppetalus, õppetööstuses kui ka õppeköögis. Toimuvad talviste õppekavade lõpetajate  koolilõpueksamid, mis koka ja põllumajanduse eriala õpilastel ühitatud kutseeksamitega.

Kondiitrite aastase töö tulemus on lauale kantud!

Kokad lõpueksamiks valmis!

Eksam käimas.

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=7001

veebr. 01

Kohtume Intellektikal

Olete oodatud osalema töötubades ja tutvuma kooli tegemistega reedel, 9.veebruaril

Tartu Näituste messikeskuses haridusmessil  INTELLEKTIKA 2018.

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=6949

jaan. 30

Koolipere pidas sünnipäeva

Olustvere kooli ajalugu algab aastast 1888. Väärikas vanus!

Palju õnne kõigile, kellel seoseid Olustverega!

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=6914

jaan. 26

35 aastat õpetajate mälumängu

Esimene kutseõppeasutuste õpetajate mälumäng toimus 1.detsembril 1983 Vana-Võidus. Kaasa lõi 10 kooli: Gagarini nim.NST, Vinni NST, Kaarepere ST, Tihemetsa ST, Türi NST, Jäneda ST, Räpina ST, Olustvere ST, Kehtna NST, Putkaste ST. Võitis Gagarini võistkond koosseisus Rein Abel, Ants Abel, Juno Tool, Tõnu Salong.

8.veebruaril 2008 toimus 100-s mälumäng ka Vana-Võidus. Võitis Viljandi.

 2.veebruaril 2018 toimub 140-s mäng Pärnumaa Kutsehariduskeskuses

Tänaseks on mängima jäänud: Olustvere, Kehtna, Valga, Pärnu, Järvamaa, Räpina, Luua, Viljandi koolid. Mälumängud on kestnud 35 aastat.

Olustvere fotoarhiiv : Hetk mälumangust 15.oktoobril 2010 Olustveres

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=6888

jaan. 26

Päev Itaalia köögis

Itaallastest vennad Dario ja Luca õpetasid 3. kursuse kokkasid traditsioonilisi Itaalia toite tegema. Eelroog kõrvitsast, praad metssealihast ning magustoiduks panna cotta. Itaalia roogade puhul ei saa märkimata jätta ka pasta ning gnocchide valmistamist.

Valminud toidud serveeriti Olustvere lossis ühisel pidulikul õhtusöögil.

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=6884

jaan. 26

Uuring: Põllumajandus ja toiduainetööstus vajab valdkonna ettevõtetesse tööle siirduvaid koolilõpetajaid

SA Kutsekoda PRESSITEADE

Kuigi põllumajanduse ja toiduainetööstuse erialade lõpetajaid on tuleviku tööjõuvajaduse katmiseks piisavalt, ei asu suur osa neist valdkonna ettevõtetesse tööle. Ettevõtjad kurdavad töökäte nappust, selgub OSKA uuringust.

Ühe uuringu autori, OSKA vanemanalüütiku Siim Kruselli sõnul katab põllumajanduse ja toiduainetööstuse erialade lõpetajate arv tuleviku tööjõuvajaduse. „Mitu korda tööjõuvajadusest enam koolitatakse pagar-kondiitreid ning aednikke, kuid ometi tunnetavad ettevõtjad töötajate puudust. Paljud lõpetajad töötavad edasi muudel elualadel ning panustavad põllumajandusse või toiduainetööstusesse kõrvaltegevusena“, selgitas Krusell.

Aastaks 2024 väheneb mõnevõrra põllumajanduse ja toiduainetööstuse hõive. Eelkõige väheneb lihtsama oskustöö tegijate, nt taime- ja loomakasvatajate, ametikohtade arv.

Uuring prognoosib põllumajanduse spetsialistide, loomaarstide ning tootmistehnika inseneride ametikohtade arvu kasvu. Toiduainetööstusesse on tulevikus juurde vaja tehnolooge, tootearendajaid ning kvaliteedijuhte, kuid ka tööstusinsenere, hooldustehnikuid ning mehhatroonikuid, kes seni ei ole piisavalt valdkonna ettevõtetesse tööle läinud. Alles jääb ka vajadus heade oskustöötajate järele nii põllumajanduses kui toiduainetööstuses.

Tehnoloogilised uuendused tingivad olemasolevate töötajate pideva enesetäiendamise vajaduse. Senisest enam on töötajatel vaja oskusi, mis võimaldavad ettevõtete tegevust uuele tasemele tõsta, nt tootearendus-, müügi- ja turundusoskused ning ka uue tehnika kasutusele võtmise ja hooldamisega seotud oskused.

Ülevaade põllumajanduse ja toiduainetööstuse uuringust

OSKA põllumajanduse ja toiduainetööstuse uuring

OSKA uuringus analüüsiti, milline on põllumajanduse ja toiduainetööstuse tööjõu- ja oskuste vajadus aastaks 2024 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.

Tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega.

OSKA uuringute koostamist korraldab SA Kutsekoda ning rahastab Euroopa Liit  Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

SA Kutsekoda

www.kutsekoda.ee

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=6881

jaan. 17

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumitele

Pressiteade

15. jaanuar 2018

SEB Heategevusfond kutsub kandideerima õppestipendiumitele

SEB Heategevusfond annab 2018. aastal välja õppestipendiume summas 50 000 eurot. Õppestipendiumi saavad taotleda eestkoste-, hooldus-, turva- või asenduskodudes elavad noored. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka noored emad ja isad.

Stipendium on mõeldud:

• õppemaksu tasumiseks,

• õppevahendite soetamiseks ja/või

• igakuiseks isemajandamiseks,

• lasteaia (lastehoiu) maksu tasumiseks (noore lapsevanema stipendium).

SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard toob SEB viimastest noorte uuringust välja, et üle 80% 18-25. aastastest noortest peavad oma rahaasjades nõu vanemate ja sugulastega, alla 10% arutavad oma rahalisi otsuseid läbi sõpradega ja ainult 1% õpetajatega.  „SEB iga-aastased noorte uuringute tulemused näitavad järjepidevalt, et pere roll noore finantsilises hakkamasaamises ei piirdu ainult rahalise toetusega, vaid ka teadmiste – ja oskuste jagamisega rahaliste otsuste tegemise vallas. Meie stipendiaadid on oma tagasisides märkinud, et lisaks sellele, et fondi rahaline toetus annab neile juurde motivatsiooni ja usku enesesse, on väga oluline fondipoolne toetus rahatarkuse omandamisel ja teadlike finantsotsuste langetamise soodustamises.“

Stipendiumitaotlusi saab esitada 2 korda aastas ning programmist osavõtt on paljudele asendushooldusel olevatele noortele ja noortele emadele ning isadele suureks toeks haridustee alustamisel või jätkamisel. Nii kevadises kui sügiseses stipendiumiprogrammis saavad noored stipendiaadid täiendavat õpet rahatarkuse ja tulevase tööelu osas.

Õppestipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elanud või elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad ja isad, kes on lapsevanemaks saanud enne 19. eluaastat ja on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Taotlusi saab esitada kuni 2. veebruarini. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeerimise tulemusel teenitud tulust.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=6867

jaan. 16

Riigieksamitele registreerumine avatud!

Avatud on 2018. aasta gümnaasiumi riigieksamitele ja rahvusvahelistele võõrkeeleeksamitele registreerimine. Registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar. Eksamitele saab end registreerida siin.

Juhul kui keegi vajab abi registreerimisel (ID kaaart ei toimi, ei leia PINe) siis pöörduda õppeosakonda.

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?p=6863

Vanemad postitused «