Prindi see Leht

Põllumajandus tase 5 (sessioonõpe)

Põllumajandustootja V tase, jätkuõpe

Õppetöö toimub 3 erineval õppesuunal

  • taimekasvatusspetsialist
  • veisekasvatusspetsialist
  • lambakasvatusspetsialist

Õpingute alustamise tingimus on omandatud keskharidus ja valitud õppesuunale vastav  4. taseme kutsetunnistus või põllumajanduseriala lõputunnistus.

 

Märksõnad:

  • tegevuste planeerimine ja analüüs
  • ettevõtte esindamine ja partneritega suhtlemine
  • iseseisev otsustamine ja vastutuse võtmine
  • enese- ja meeskonna juhtimine

 

Õppeaeg: (0,5 aastat) 20 õppenädalat

 

Õppetöö korraldus:

Õppetöö toimub 3…4 päevaste sessioonidena oktoobrist juunini kooli juures ning sessioonide vahelisel ajal iseseisvalt etteantud ülesandeid täites ja ennast täiendades. Praktiline õpe toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga ettevõtetes teooriat ja praktikat seostades ning oma tegevusi analüüsides.

Õppekava koostamise aluseks on põllumajandustootja (tase 5)  kutsestandard
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10475450

Õppetöö on õppijale tasuta; maksta tuleb oma toidu, ööbimise, sõidu ja paljundatud õppematerjalide eest.
Lõpetaja saab kutseõppeasutuse lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta ja sellega kaasneva hinnetelehe. Kooli lõpueksam on ühitatud V taseme kutsekvalifikatsioonieksamiga.

 

Põllumajandustootja (lamba- ja kitsekasvatusspetsialist) õppekava moodulite rakenduskava 5 tase
Põllumajandustootja (taimekasvatusspetsialist) õppekava moodulite rakenduskava 5 tase
Põllumajandustootja (veisekasvatusspetsialist) õppekava moodulite rakenduskava 5 tase

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=1075