Prindi see Leht

Kelner

KELNER õppeaeg pool aastat

Õppima on oodatud keskharidust omavad ning erialal töötavad kelnerid/teenindajad ning teisi huvilisi, kes soovivad end täiendada ja sooritada kelneri kutseeksamit.

Õppetöö on planeeritud õppesessioonidena. Õppetöö toimub nii kontakttundidena, praktikana toitlustusettevõtetes ja iseseisva tööna. Õppetöö korraldus on paindlik, püütakse leida õppegrupi vajadusi / võimalusi arvestades optimaalsed õppesessioonide ajad.

Kelneri õppekavas läbitakse järgmised teemad:

1. Üldõpingute moodulid 7 õn

 • Sissejuhatus majutamise ja toitlustamise valdkonna kutseõpingutesse ja turismimajanduse alused, 1 õn;
 • Ettevõtluse alused, 1 õn;
 • Töökeskkond ja töösuhted, 1 õn;
 • Klienditeeninduse alused, 2 õn;
 • Toitlustamise alused, 1 õn;
 • Arvutikasutus ja asjaajamine, 1 õn;

2. Põhiõpingute moodulid (sh praktika) 13 õn

 • Toitlustusteenindus ja müügitöö, 3 õn;
 • Joogiõpetus, 2 õn;
 • Kutsealane inglise keel 1 õn;
 • Kutsealane vene/soome keel 1 õn;
 • Kelneri praktika toitlustusettevõttes sh lõpueksam, 5 õn;

3. Valikõpingute moodul 1õn

 • Erialased võõrkeeled
 • Catering – teenindus

Õppetöö on õppijale tasuta; maksta tuleb oma toidu, ööbimise (kui ööbitakse kooli õpilaskodus või lähikonnas paiknevates majutusettevõtetes), sõidu kooli ja paljundatud õppematerjalide eest.

 

Täiendav info:
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool tel. 43 74 244
õppeosakonna sekretär Helme Uusen, e-post: metoodika@olustvere.edu.ee
toitlustuse valdkonna koordinaator Malle Peterson, e-post: malle@olustvere.edu.ee

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=251