Prindi see Leht

Masinkudumine tase 3 (sessioonõpe)

Järgmine vastuvõtt 2017. aastal

Õppeliik: 3. taseme osakutse KÄSITÖÖ VALMISTAJA MASINKUDUMISE ALAL

Masinkuduja õppekava moodulite rakenduskavad

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppimine

 • Õppeaeg 8 kuud (40 EKAPit)
 • õppija saab baasoskused käsikudumismasinal kudumises ja sellega seotud töövõtetes
 • õppetöö on õppijale tasuta
 • teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus (neljapäevast laupäevani)

Vastuvõtutingimused

 • avaldus
 • põhiharidust tõendav dokument
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 4 fotot
 • individuaalne vestlus

Masinkudumise eriala omandamiseks õpitakse

masinkudumises vajalikke töövõtteid käsikudumismasinatel, materjaliõpetust, masinkoe tehnikale vastavalt valima ja kasutama sobivaid materjale, värvusõpetuse ja kompositsiooni algteadmisi, masinkoelistele esemetele sobivaid viimistlus- ja kaunistusvõtteid, tööseaduse ja majanduse algõpet.

Praktika toimub koolis ja ettevõttes.

Tulemus:

 • valmistab esteetilisi ja kvaliteetseid erinevates tehnikates käsikudumismasinal kootud silmkoeesemeid
 • kasutab oma töös kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise
 • viimistleb masinal kootud silmkoeesemed sobivate töövõtetega, kasutab lihtsamaid kaunistusvõtteid
 • järgib oma kutsetöös käsitöölise kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiaud
 • võib sooritada Käsitöö valmistaja masinkudumise alal 3. taseme osakutse-eksami

Võimalused tööturul:

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks:

 • masinkudujana tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes
 • asutada iseseisev käsitööettevõte

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=2585