Prindi see Leht

Tekstiilkäsitöö tase 5 (sessioonõpe)

Õppeliik: 5. taseme jätkuõpe TEKSTIILKÄSITÖÖ

Nõuded alustamiseks: omandatud keskharidus ja vähemalt EKR 4. taseme kutse tekstiilkäsitöö erialal või vastavad kompetentsid

 

Õppimine

 • Õppeaeg 1 aasta (60 EKAPit)
 • Õppija saab baasoskused esemeuurimusest, pärandtehnoloogilistest töövõtetest rahvarõivastel ja pitskoetehnikatest
 • õppetöö on õppijale tasuta
 • teoreetiline ja praktiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus (neljapäevast laupäevani)

 

Vastuvõtutingimused

 • avaldus
 • keskharidust tõendav dokument
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • 4 fotot
 • EKR 4. taseme kutset või vastavaid kompetentse tõendav dokument
 • individuaalne vestlus
 • kompositsioonikatse
 • vestlusele kaasa 3 omavalmistatud käsitööeset

 

Tekstiilkäsitöö eriala 5. taseme õppe omandamiseks õpitakse …

esemeuurimuse aluseid, pärandtehnoloogilisi töövõtteid rahvarõivaesemetel, vanade tekstiilide korrastamist ja puhastamist, tööjuhendite koostamist, meeskonnatöö planeerimist, organiseerimist ja juhendamist, toodete ja teenuste kujundust, arendust ja turundust, erinevaid pitskoetehnikaid, fotograafia aluseid, digitaalse portfoolio koostamist, ettevõtluse aluseid.

 

Praktika toimub koolis ja ettevõttes.

Tulemus:

 • teeb iseseisvalt kavandeid, valmistab ja viimistleb unikaalesemeid ja väikesarju
 • kasutab oma töös pärandtehnoloogilisi ja kaasaegseid tehnikaid ja töövõtteid ning viimistlusviise
 • suudab organiseerida ja suunata kaastöötajaid, selle või praktikante, majandada ettevõtet ja teha koostööd sidusalade spetsialistidega
 • oskab lahendada probleeme ja teha ettepanekuid töötulemuste parandamiseks
 • järgib oma kutsetöös käsitöölise kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiaud
 • täiendab end erialaliselt iseseisvalt ja ennastjuhtivalt
 • võib sooritada Tekstiilkäsitöölise 5. taseme kutse-eksami

 

Võimalused tööturul:

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks:

 • käsitöölisena tekstiilkäsitööga tegelevas ettevõttes
 • asutada iseseisev käsitööettevõte

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=2735