↑ Tagasi Täienduskoolitus-le

Prindi see Leht

Koolitused

Laen… Laen…

OSALEJALE TASULISED KOOLITUSED:

Novembris algab T-kategooria juhilubade taotlemise koolitus (540 eurot)

24.märtsil 2018 “Õunapuude lõikamine” 6 õppetundi (35 eurot) 

 


OSALEJALE TASUTA KOOLITUSED:

Koolitusi toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium:

logo haridusmin_3lovi_est

logo EL_Sotsiaalfond_horisontaal

Käsitöö õppekavarühm:

Majutuse- ja toitlustuse õppekavarühm:

 

Majandusarvestuse ja maksunduse õppekavarühm:

 

Sekretäri- ja kontoritöö õppekavarühm:

 

Koolitusi toetab PRIA

12.jaanuar algab koolitus “”Toorpiima kvaliteedi mõju piimatoodete valmistamisele” – 24 tundi

PIP Loomakasvatusprogramm

 

17.novembril algab koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – kitsede tervishoid” – 16 tundi  (Koolitus toimub MAK 2014 – 2020 teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna raames. Õppekava on kinnitatud Maaeluministeeriumi poolt 20.10.2017  nr 4.2-6/8722-1)

KOOLITUSE AJAKAVA

23.novembril algab koolitus “Koduloomade nahkade parkimine” 28 tundi (koolitus toimub MAK 2014 – 2020 teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna raames. Koolitus kuulub vähese tähtsusega abi reeglite alla, abi suurus 400 eurot, kui grupis on 12 osalejat) GRUPP ON KOMPLEKTEERUNUD!

KOOLITUSE AJAKAVA

24.novembril toimub infopäev “Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised” (Infopäev toimub MAK 2014 – 2020 teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna raames). Infopäev toimub Raplas

AJAKAVA

Infopäeva materjal:

Materjal_1

Materjal_2

Materjal_3

Materjal_4

Toimunud koolituste ja  infopäevade materjalid:

11.augustil toimunud Lihaveisekasvatuse Infopäeva materjalid: 

Lihaveiste heaolu

Nakkushaiguste profülaktika ja tõrjemeetmed veisekarjades

29.augustil toimunud koolituse “Põllumajnadusloomade heaolu – lihaveisekasvatus” materjal:

Lihaveisekasvatus

Ammlehm

Lihaveise

28.augustil toimunud koolituse “Põllumajandusloomade heaolu – hobuhooldaja” koolituse materjal:

Ravimite manustamise põhimõtted

Valu tunnused ja hobuse läbivaatus

Söötmise ja pidamise alused

Söötmisega seotud probleemid

Tauditõrje probleemid

25.augustil toimunud koolituse “Põllumajandusloomade heaolu – seakasvatus” koolituse materjalid:

Sigade heaolu ja tervishoid

Bioturvalisuse meetmed ja rakendamine

Töökorraldus sigalas, Tervisliku seisundi kontrollimine, Emiste ja põrsaste heaolu tagamine

10.novembril toimunud infopäeva Lihaveisekasvatus (Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames). Infopäev toimub Märjal.

MATERJALID:

MATERJAL_2

 

Koolitus “Väikemäletsejaliste karja – ja heinamaade kasutamine (sh söötmine)” – 24 tundi (koolitus toimub MAK 2014 – 2020 teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonna raames).

Koolituse materjal)

Heintaimedest, rohumaadest

Rohusöödad

Lamba söötmine, kasutatavad söödad

 

 

 


Info ja registreerimine:

koolitus@olustvere.edu.ee või tel. 4374290

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=295