↑ Tagasi Ühisprojektid-le

Prindi see Leht

Projekt „Olustvere mõisakompleksi kui kogukonna keskuse väljaarendamine, selle kultuuri väärtuse säilitamine ning kasutusvõimaluste laiendamine jätkusuutlikkuse tagamiseks“

EEA-logo

2014.aasta alguses otsustas Kultuuriministeerium toetada Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli poolt esitatud projekti ”Olustvere mõisakompleksi kui kogukonna keskuse väljaarendamine, selle kultuuri väärtuse säilitamine ning kasutusvõimaluste laiendamine jätkusuutlikkuse tagamiseks“ Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ raames.

Projekti kogumaksumus oli 186 834,49 eurot. Sellest 59 904,8 eurot oli Euroopa Majanduspiirkonna toetus ning ülejäänud osa Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli oma osalus. Nimetatud projekti üldeesmärgiks oli elujõulise ja majanduslikult jätkusuutliku Olustvere mõisa kui kohaliku kogu konna keskuse ja kultuuripärandi elavdamine.

Projekti otsesteks eesmärkideks oli:

  1. võtta kasutusele mõisakompleksi kuuluv endine meierei hoone meekojana, et tagada „Meemaailma“ (mee tootmise) tutvustamine mõisa külastajatele ja pakkuda nii kohalikule kogukonnale kui ka mõisa külastajatele praktilist tegevust Mesindus kui ammendamatu eneseteostuse allikas … ).
  2. aidata kaasa aktiivsemale mõisakompleksi poolt pakutavate teenuste ja toodete tutvustamisele kohalikus kogukonnas.

Projekti käigus renoveeriti ja sisustati meekojale vajalike seadmetega endine Olustvere mõisakompleksi kuuluv meierei hoone. Uuendati Olustvere mõisa kodulehekülg, valmistati Olustvere mõisa tutvustavad voldikud inglise, vene, soome ja eesti keeles ning mõisa kodade tegevust tutvustavad videoklipid.

Endise meierei hoone renoveeris AS Pärnu REV. Omaniku- ja muinsuskaitse järelevalve FIE tegi Leili Männik. Meekoja seadmed valmistas Asteni Mesindus OÜ. Videoklipid mõisa kodade tegevusest tegi Lõunameedia OÜ (http://www.olustveremois.ee/33-galerii-videod.html) ning voldikud valmistas OÜ Disainijaam. Valmis ka uus Olustvere mõisa kodade tegevust tutvustav kodulehekülg www.olustveremois.ee.

Projekt lõppes 2015.aasta sügisel.

olustvere mõisa meekoda

The overall aim for the project was to enliven the Olustvere manor as a vibrant and economically sustainable center of the local community. During the project it was planned to use the manor’s former dairy building as a honey chamber in order to ensure the introduction of the „Honey World“ (honey production) to manor visitors and to offer both locals and visitors additional practical activity (Beekeeping as an inexhaustible source of self accomplishment). With the activities of the project it is desired to contribute to the active introduction of the services and products offered by the manor amongst the local community in order to make the manor a more appealing place to spend free time.

During the project the former dairy building will be renovated and furnished as a honey chamber, brochures and video clips introducing the manor will be created and the manor’s webpage will be made more attractive.

The renovated work was done by AS Pärnu REV. The owner protection and heritage protection was done by FIE Leili Männik. The Honey workshop equipment has been purchased by Asteni Mesindus OÜ. The video segment introducing the Olustvere manor workshop activities has been made by Lõunameedia OÜ (http://www.olustveremois.ee/33-galerii-videod.html) and booklets made by OÜ Disainijaam.

A result of the project are the development of an additional theme chamber belonging to the Olustvere manor – honey chamber, which helps to develop the manor complex as a community center, to use it more actively, and enhance the frequency of attendance. As the result of the project an opportunity for an additional activity in the manor will be created. The use of the dairy building will result in the more effective use of the manor complex and the revenue from tourism will increase in the area.

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=3167