Prindi see Leht

Dokumendid

Olustvere TMK läbi 2015 aasta Statistika aastaraamatu


 

 Kirjalike tööde vormistamine


 

Lisa    1 – Õpilaste vastuvõtu kord

Lisa    2 – Olustvere TMKs korraldatavate täiskasvanute täiendus-, ümber- ja vabahariduslike koolituste läbiviimise kord

Lisa    3 – Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord

Lisa    4 – Õpilaste sõidukulu hüvitamise ja maksmise kord

Lisa    5 – Koolilõuna toetuse jagamise kord

Lisa    6 – Olustvere TMK varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord

Lisa    7 – Praktikajuhend

Lisa    8 – Praktikaleping

Lisa    9 – Praktikandi individuaalne praktikakava

Lisa 10 – Hindamise põhimõtted ja kriteeriumid

Lisa 11 –  Õppijatega arenguvestluste läbiviimise kord

 

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=342