↑ Tagasi Täienduskoolitus-le

Prindi see Leht

Õpipoisiõpe

Mis on õpipoisikoolitus ehk töökohapõhine õpe?

Õpipoisiõpe on arenenud Euroopa riikides levinud õppevorm ning Eestis on kavas seda suuremahuliselt arendada aastatel 2015 – 2018 Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse eest.

Õpipoisikoolitus ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, mille puhul praktika ettevõttes või asutuses moodustab vähemalt 2/3 õppekava mahust.  Töökohapõhine õpe toimub praktikakohas ja koolis nii kontaktõppe kui iseseisva tööna. Praktikakohas omandab õpilane õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid praktikakohapoolseid tööülesandeid täites. Praktikast ülejäävas mahus toimub õpe koolis ning sel ajal ei täida õpilane praktikakohapoolseid tööülesandeid. Õpipoisiõpe toimub kooli, õppija ja tööandja koostöös.

Töökohas makstakse õpilasele tasu vastavalt tema panusele, õppijal on ettevõttega tööleping ning ettevõttel on suurem vastutus õppe läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel. Õppetöö toimub  kooli õppekava alusel, mis on registreeritud EHIS-s. Kuna tegemist on tasemeõppega, siis lõppeb õpe kutseeksamiga, kui aga kutseeksami tegemise võimalus puudub, siis kooli lõpueksamiga.

Täpsem info koolis õpitavate erialade koordinaatoritel või kooli projekti ja arendusjuhilt.

 

Erialade koordinaatorid:

 • Malle Peterson – toiduainete töötlemise ja toitlustuse valdkond malle@olustvere.edu.ee

 • Tiina Ardel – turismi valdkond ardel@olustvere.edu.ee

 • Miljan Talvet – sekretäri, raamatupidaja eriala õppekavade koordinaator miljan@olustvere.edu.ee

 • Miralda Paivel – põllumajanduse valdkond miralda.paivel@gmail.com

 • Ingrid Uus – käsitöö valdkond uus.ingrid@gmail.com

 • Marika Šadeiko projekti- ja arendusjuht marika.shadeiko@olustvere.edu.ee

Õpipoisiõppe õppekavad:

 • Aedviljatöötleja
 • Jookide tehnoloogia
 • Piimatoodete tehnoloogia
 • Pagar
 • Kondiiter

 

 

 


 

Õpipoisiõppest tööandjale

Õpipoisiõppest õppijale

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=3508