Prindi see Leht

Aedviljatöötleja tase 4 (sessioonõpe)

Õppeaeg 60 EKAP (40 õppenädalat)

Õppekava õpiväljundid

 • Õppija eeltöötleb ja konserveerib aedvilja, liha ning kala ning valmistab aedvilja-, liha-, või kalakonserve etteantud tehnoloogilise juhendi alusel lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest
 • Õppija korraldab oma tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja ressursisäästlikult lähtuvalt kutseetikast
 • Õppija analüüsib, hindab, teeb ettepanekuid enda ning meeskonna töö parendamiseks aedvilja, liha- või kalakonserve tootvas ettevõttes
 • Õppija väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt aedviljade, liha-, ja kala töötlemise valdkonna arengust

Nõuded õppimise alustamiseks

Õppima on oodatud:

 1. Põhiharidust omavad ning erialal töötavad  toiduainetööstuse töötajad
 2. Põhiharidust omavad ja täiendharidust omandada soovijad

Õppetöö korraldus

Õppetöö on planeeritud õppesessioonidena . Märkimisväärne  osa (50 %)   moodulite kogumahtudest tuleb sooritada iseseisvate töödena kodus.  Suur osa õppekavast   (13 EKAP´it) tuleb läbida  praktikana   toidutööstuse ettevõttes.

Nõuded õppimise lõpetamiseks

Õpingud 4.taseme esmaõppes loetakse lõpetatuks pärast aedviljatöötleja õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel.

Lõpetaja väljastatakse lõputunnistus koos hinnetelehe.

Põhiõpingud

 1. Toidutööstuse valdkonna alused / 1 EKAP
 2. Toiduohutus / 1 EKAP
 3. Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused / 6 EKAP
 4. Laboratoorne kontroll / 3 EKAP
 5. Aedviljade toorme töötlemine / 6 EKAP
 6. Kuumtöödeldud aedviljakonservide valmistamine / 6 EKAP
 7. Kuumtöödeldud aedviljatoodete valmistamine / 6 EKAP
 8. Teenindamine ja müügitöö / 2 EKAP
 9. Praktika aedviljatoodete valmistamine / 13 EKAP

Valikõpingud

 1. Lihakonservide valmistamine / 8 EKAP
 2. Kalakonservide valmistamine / 8 EKAP

Lisainfo

Õppetöö on õppijale tasuta.  Maksta tuleb toidu, ööbimise (kui ööbitakse kooli õpilaskodus või lähikonnas paiknevates majutusettevõtetes), kooli juurde sõidu ja paljundatud õppematerjalide eest.

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=3729