Külalised Valmiera Kutsekoolist

29.novembril külastas kooli Valmiera kutsekooli esindus. Külas olid toiduainete töötlemise, turismi ning käsitöö valdkonnaga seotud töötajad. Tutvuti Olustvere kooli ning mõisaga ning lepiti kokku, et edaspidi tehakse ühist koostööd erinevate projektide vallas ning vahetatakse võimaluse korral nii õpetajaid kui ka õpilasi.

Talvine vastuvõtt sessioonõppesse

Dokumentide vastuvõtt kuni 20.01.2017

  • kondiiter

  • kokk

Dokumentide vastuvõtt kuni 25.01.2017

  • klaasipuhuja assistent  /vastuvõtuvestlus 3.02.2017 /

Prindi see Leht

Vastuvõtt

Talvine vastuvõtt sessioonõppesse

Dokumentide vastuvõtt kuni 20.01.2017

  • kondiiter

  • kokk

Dokumentide vastuvõtt kuni 25.01.2017

  • klaasipuhuja assistent  /vastuvõtuvestlus 3.02.2017 /

 


Erialade tutvustused / Õppekavade rakenduskavad

DOKUMENDID:

1. Avaldus
päevasesse õppesse kandideerijale
sessioonõppesse kandideerijale

2. Haridust tõendav dokument

3. Isikut tõendava dokumendi koopia

4. Tervisekaart alla 18-aastastel noortel

5. 2 fotot

Vastuvõtu dokumendid võimalik saata elektrooniliselt e-posti aadressile  vastuvott@olustvere.edu.ee

Vastuvõtukord


 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/