Prindi see Leht

Turismikorraldaja tase 5 – sessioonõpe

Õppimine

 • Mittestatsionaarne õppevorm, sessioonõpe: õpe koolis toimub 3-4 päevaste sessioonidena 1-2 korda kuus
 • Õpe kestab 1 aasta
 • Õppetöö on õppijale tasuta

 

Vastuvõtutingimused

 • Omandatud keskharidus
 • Eelnev turismialane väljaõpe vähemalt kutsehariduse tasemel või töökogemus turismi valdkonnas

 

Turismikorraldaja eriala omandamiseks õpitakse

Turismiettevõtlust, majanduse ja turismiturunduse aluseid ja projektijuhtimist klienditeeninduse korraldust, majutus- ja toitlustusteenuste, sündmuste ja seminaride ning vaba aja tegevuste arendamist ja korraldamist, kutsealast inglise keelt, võõrkeelt ning Eesti ajalugu ja kultuurilugu.

Toimuvad õppeekskursioonid.

Olustvere kooli eripäraks on maaturismi õpe (spetsialiseerumine maaturismiettevõtlusele)

 

Praktika

 • Ettevõttepraktika maaturismiettevõtetes
 • Õppijad, kes töötavad turismi valdkonnas, saavad sooritada praktika oma ettevõttes töötades

 

Omandatavad oskused

 • maaturismiteenuste (sh majutus-, toitlustus-, vaba aja -, sündmuste ja seminari- teenused) arendamine ja korraldamine
 • maaturismiteenuste turundamine ja müük
 • klienditeeninduse korraldamine, külalislahke suhtlemine klientidega ja nende professionaalne teenindamine
 • juhtimine ja finantsplaneerimine maaturismiettevõttes
 • projektitöö
 • piirkondlik ja valdkondlik koostöö

Kooli lõpetaja omandab kutsehariduse ning turismikorraldaja oskused (5.tase)

 

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajad võivad tööle asuda arendajana erinevates turismiettevõtetes: majutusettevõtetes, toitlustusettevõtetes, aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes, looduskaitsealade ja teemaparkide külastuskeskustes, Riigimetsa Majandamise Keskuses, sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides ning turismiinfokeskustes.

 

Edasiõppimise võimalused

 • kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid
 • turismi valdkonnas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=400