Prindi see Leht

Sekretär, tase 5 (sessioonõpe)

SEKRETÄRI  ERIALA (sessioonõpe)

Tippsekretär 2016

Võistluse „Tippsekretär 2016” parimad: I Merle Juurik (Pärnumaa KHK), II Kerli Korp (Pärnumaa KHK), III Olustvere TMK  õppija Diana Paabel (paremal)

Õppimine

 • õppija saab personalitöötaja lisaoskused
 • õppetöö kestab 2 aastat
 • õppetöö õppijale tasuta
 • teoreetiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus
 • 2/3 kogu õppekavast läbitakse töötades oma ettevõttes teooriat ja praktikat seostades ning oma tegevusi analüüsides

 

Vastuvõtutingimused

 • kutsesobivuse vestlus
 • inglise keele oskus B1 tasemel

 

Sekretäri eriala omandamiseks õpitakse

organisatsiooni suhte- ja reisikorraldust, teeninduskultuuri, etiketti, graafilist disaini ja ilukirja, projektitööd, arvutiõpet, dokumentide loomist ja registreerimist, dokumendihaldussüsteemi kasutamist, arhiivitöö korraldamist, personalitöö tehnilist korraldamist, eesti ametikeelt, erialast inglise ja vene keelt.

 

Praktika

 • I kursusel dokumendihalduse ja sekretäritöö praktika organisatsioonis 10 nädalat e 390 tundi
 • II kursusel sekretäritöö, arhiivitöö, personalitöö praktika organisatsioonis 15 nädalat e 598 tundi

 

Tulemus

 • vormistab ja arhiveerib nõuetekohaselt dokumente
 • teenindab professionaalselt organisatsiooni kliente
 • kasutab erinevaid arvutiprogramme
 • tunneb töösuhteid ja organisatsiooni tegevust reguleerivaid õigusakte
 • korraldab personalitööd
 • sooritab sekretäri kutse-eksami

Kooli lõpetaja saab sekretäri kutse keskhariduse baasil.

 

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks sekretärina, büroo assistendina, personalitöötajana nii

avalik-õiguslikus kui erasektoris.

 

Edasiõppimise võimalused

Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=458