Prindi see Leht

Sekretär, tase 5 (sessioonõpe)

SEKRETÄRI  ERIALA (sessioonõpe)

NOOR MEISTER 2017 sekretäritöö võitja Maarja Liis Juus

Õppimine

 • õppetöö kestab 2 aastat
 • õppetöö õppijale tasuta
 • teoreetiline õpe koolis toimub kolmepäevaste sessioonidena 1-2 korda kuus
 • 2/3 kogu õppekavast läbitakse töötades oma ettevõttes teooriat ja praktikat seostades ning oma tegevusi analüüsides

 

Vastuvõtutingimused

 • kutsesobivuse vestlus
 • inglise keele oskus B1 tasemel

 

Sekretäri eriala omandamiseks õpitakse

dokumentide loomist ja haldamist, dokumendisüsteemi kasutamist,  arhiivitöö korraldamist, organisatsiooni töö- ja suhtekorraldust, personalitöö ja raamatupidamise tehnilist korraldamist, arvutiõpet, eesti ametikeelt, erialast inglise ja vene keelt.

 

Praktika

 • 1. kursusel dokumendihalduse ja sekretäritöö praktika organisatsioonis 10 nädalat
 • 2. kursusel sekretäritöö, arhiivitöö, personalitöö ja raamatupidamise tehnilise korraldamise  praktika organisatsioonis 1o nädalat

 

Tulemus

 • loob  ja arhiveerib nõuetekohaselt dokumente
 • teenindab professionaalselt organisatsiooni kliente
 • kasutab erinevaid arvutiprogramme
 • tunneb töösuhteid ja organisatsiooni tegevust reguleerivaid õigusakte
 • korraldab tehniliselt  personalitööd ja raamatupidamist
 • sooritab sekretäri kutseeksami

Kooli lõpetaja saab Sekretär, tase 5 kutsetunnistuse

 

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks sekretärina, büroo assistendina, personalijuhi ja raamatupidaja assistendina nii avalik-õiguslikus kui erasektoris.

Sisseastumisest

Lisainfo:

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=458