Prindi see Leht

Raamatupidaja, tase 5 (sessioonõpe)

Õppimine

 • keskhariduse baasil 2 aastat
 • õppetöö tasuta
 • 10 sessiooni aastas, 1-2 x kuus, 4 päeval

 

Vastuvõtutingimused

 • kutsesobivuse vestlus

 

Raamatupidaja eriala omandamiseks õpitakse

majandust ja ettevõtlust;  raamatupidamise arvestust ettevõtetes ja asutustes; tekstitöötlust ja tabelarvutust; majandustarkvara rakendamist;  finantsaruannete koostamist; töötasu arvestamist; majandussündmuste kajastamist arvestusregistrites; maksude arvestamist; eelarve koostamist; projektijuhtimist; personalitööd; erialast inglise ja vene keelt; eesti ametikeelt.

 

Praktika

 • 1.kursusel raamatupidamise praktika organisatsioonis 10 nädalat
 • 2.kursusel finantsraamatupidamise praktika organisatsioonis 10 nädalat

 

Tulemus

 • analüüsib ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda
 • orienteerub raamatupidamise erinevates valdkondades, rakendades  majandus-, finants- ja  IT- alaseid teadmisi ja oskusi
 • kajastab majandussündmuseid arvestusregistrites
 • koostab finantsaruandeid
 • arvestab töötasu,  makse ja koostab maksudeklaratsioone
 • sooritab raamatupidaja kutseeksami

Kooli lõpetaja saab Raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistuse

 

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajal on ettevalmistus töötamiseks raamatupidaja assistendina, raamatupidajana nii

avalik-õiguslikus kui erasektoris.

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

 

 

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=461