Prindi see Leht

Põllumajandustöötaja tase 4 (sessioonõpe)

Põllumajandustöötaja  IV tase, esmaõpe

 

Õppetöö toimub 3 erineval õppesuunal:

  • taimekasvataja
  • veisekasvataja
  • lambakasvataja

Õpingute alustamise tingimus on omandatud põhiharidus

Märksõnad:

  • põllumajandustööde tegemine ja tegevuse analüüs
  • töötamine iseseisvalt ja meeskonnas
  • pidev areng ja enesetäiendamine

Õppeaeg: 1 aasta (40 õppenädalat)

Õppetöö korraldus:  

Õppetöö toimub 3…4 päevaste sessioonidena oktoobrist oktoobrini kooli juures ning sessioonide vahelisel ajal iseseisvalt etteantud ülesandeid täites ja ennast täiendades. Praktiline õpe, mis moodustab õppekava mahust ~50%,  toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga ettevõtetes teooriat ja praktikat seostades ning oma tegevusi analüüsides.

Õppekava koostamise aluseks on põllumajandustöötaja (tase 4)  kutsestandard
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10475326

Õppetöö on õppijale tasuta; maksta tuleb oma toidu, ööbimise, sõidu ja paljundatud õppematerjalide eest.
Lõpetaja saab kutseõppeasutuse lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta ja sellega kaasneva hinnetelehe. Kooli lõpueksam on ühitatud IV taseme kutsekvalifikatsioonieksamiga.

 

Sisseastumisest

 

Õppekava rakenduskavad

 

Lisainfo:

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=499