Prindi see Leht

Põllumajandus tase 4 (sessioonõpe)

Põllumajandustöötaja  IV tase, esmaõpe

Õppetöö toimub 3 erineval õppesuunal:

  • taimekasvataja
  • veisekasvataja
  • lambakasvataja

Õpingute alustamise tingimus on omandatud põhiharidus

Märksõnad:

  • põllumajandustööde tegemine ja tegevuse analüüs
  • töötamine iseseisvalt ja meeskonnas
  • pidev areng ja enesetäiendamine

Õppeaeg: 1 aasta (40 õppenädalat)

Õppetöö korraldus:  

Õppetöö toimub 3…4 päevaste sessioonidena oktoobrist oktoobrini kooli juures ning sessioonide vahelisel ajal iseseisvalt etteantud ülesandeid täites ja ennast täiendades. Praktiline õpe, mis moodustab õppekava mahust ~50%,  toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga ettevõtetes teooriat ja praktikat seostades ning oma tegevusi analüüsides.

Õppekava koostamise aluseks on põllumajandustöötaja (tase 4)  kutsestandard
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10475326

Õppetöö on õppijale tasuta; maksta tuleb oma toidu, ööbimise, sõidu ja paljundatud õppematerjalide eest.
Lõpetaja saab kutseõppeasutuse lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta ja sellega kaasneva hinnetelehe. Kooli lõpueksam on ühitatud IV taseme kutsekvalifikatsioonieksamiga.

 

[important]

[/important]

Igavene link sellele artiklile: http://www.olustvere.edu.ee/?page_id=499