Europea seminar Tšehhis Konopistes

Date created 21.09.2022

19.-22.septembrini toimus Tšehhis EUROPEA ühendusse kuuluvate koolide järjekorne seminar. Seekordne teema oli Põllumajanduslike kutseõppeasutuste kohanemine tehnoloogilise revolutsiooniga. Seminaril kuulati ettekandeid kuidas digitehnoloogial põhinevad lahendused aitavad kaasa keskkonnahoiule, milliseid keskkonnahoidlikke lahendusi kasutatakse põllumajanduses ning kuidas seda kõike integreerida kutseõppesse.  Külastati 2022.aasta mais valminud piimakarjalauta, kus kasutatakse keskkonnahoidlikke lähenemisviise (valgustus, vihmaveekogumine, robotlüps jms.), kooli, kuhu õppijad on teinud rohekatuse, samuti ühte kaubanduskeskust, millel on toimiv rohekatus. Toimusid töötoad ühiste projektiideede käivitamiseks, õpiränneteks õppijatele ja töötajatele. Lepiti kokku, et järgmine AgroChallensis võistlus toimub 16.-20.august Slovakkias ning järgmine EUROPEA koolide kohtumine Rootsis. 

Projekti- ja arendusjuht Marika Šadeiko 

Last changed 23.09.2022.

More news