Aasta Mesilaste Sõber 2022

Date created 01.12.2022

Eesti Mesinike Liidu eestvõttel on igal aastal kujunenud traditsiooniks valida mesindussektoris enim silma paistnud mesinik ja põllumees või mesinikega koostöö tegija. Aasta Mesinik 2022 on Risto Raimets

Aasta Mesilaste Sõber on Arnold Pastak – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kauaaegne direktor – on viinud mesinduse õpetamise väga heale (maailma) tasemele. 

Õnnesoovid tunnustuse osalistele, mesilastele turvalist lendu õielt õiele!

Eesti Mesinike Liitlink opens on new page

Last changed 06.12.2022.

More news