Meekoda uuendab käitlemisinventari

Date created 28.06.2023

Meekojas on kätte jõudmas aeg, kus meevurrile lisatakse kiirust, et mesi õigeaegselt vurritatud ja pakendatud saaks. Et kõik tõrgeteta sujuks, soetati Asteni Mesindus OÜ-st uus meevurritusliin, mis täna, 28.juunil Ardi Asteni meeskonna poolt meekoja tootmisruumis paigaldatud saab.   

Meekoja inventari uuendamine on vajalik eelkõige sellepärast, et õppijatel oleks loodud kaasaegne õpikeskkond. Mesinduses on uuendatud ka õppekava - lisaks tase 4 Mesinik õppekavale on sügisest õppima asumas ka õppegrupp tase 5 Mesindussaaduste tootja õppekavale. Viienda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt mesinik 4.kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu ning erialane töökogemus mesinikuna vähemalt neli õpingule eelnevat aastat.

Last changed 28.06.2023.

More news