News

Õpilasesindus valis presidendi 17. October Helme Uusen


Eelmisel nädalal toimus koolis õpilasesinduse presidendi valimine. Hääletuse tulemusena  toimetab sellel õppeaastal õpilasesinduse juhina maaturismi eriala kolmanda kursuse neiu Sandra Martina Nagelman. Põnevaid toimetamisi kooliaastaks!

Eelmisel nädalal toimus koolis õpilasesinduse presidendi valimine. Hääletuse tulemusena  toimetab sellel õppeaastal õpilasesinduse juhina maaturismi eriala kolmanda kursuse neiu Sandra Martina Nagelman. Põnevaid toimetamisi kooliaastaks!