PRIA PIP loomakasvatusprogrammi koolitus Põllumajandusloomade heaolu - piimaveised

08. July 2021

PRIA PIP loomakasvatusprogrammi koolitus Põllumajandusloomade heaolu - piimaveised

Koolituse pikkus: 8 tundi

Koolitus toimub: 8.juulil 2021

Koolituse läbinud õppija:

  • Tagab sobivad pidamistingimused lüpsilehmadele ( piisav allapanu ja puhkealade puhastamine), regulaarne sõnnikueemaldus, käiguradade ja söödaaladele puhtus
  • Tuvastab ja hindab riskikohad ruumis mis põhjustavad terviseprobleeme
  • Puhastab loomad, tagab looma naha- ja udarapuhtuse
  • Mõistab pidamistingimustest, keskkonnast  tulenevaid probleeme mis mõjutavad piimatoodangut ja – kvaliteeti.

Koolitajad:

Piret Kalmus,  produktiivloomade sisehaigused, dotsent Eesti Maaülikool.

Marika Oeselg,  veisekasvatusnõustaja Maaelu Edendamise Sihtasutus

Koolituse tõpsema õppekava leiad SIIT

Koolituse ajakava leiad SIIT

Koolitusele saad registreerida SIIN

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ning on sihtrühmale TASUTA

 

Look more events
Published 24.06.2021. Last changed 24.06.2021.