SA Innove projekti raames Ukrainas

Date created 02.11.2019

Direktor Arnold Pastak ja projekti- ja arendusjuht Marika Šadeiko viibisid SA Innove projekti raames 28.10 – 2.11 Ukrainas eesmärgiga viia läbi meistriklass projekti partnerkoolis, Kolki Kõrgemas Põllumajanduskoolis. Meistriklassi teemaks oli projekti kirjutamine ja selle juhtimine. Teema valiku aluseks oli asjaolu, et Ukrainas on oodata erinevate doonorite rahastuse avanemist, samas puudub oblasti kutseõppeasutustes rahataotluste kirjutamise ja projektide juhtimise oskusteave. Meistriklassis osales 30 inimest oblasti koolidest. Marika ja Arnoldiga oli kaasas ning neid toetas Meistriklassi läbiviimisel Rein Oselin Järvamaa KHK direktorina. Külastuse käigus kohtuti ka kooli töötajatega, kuulati nende mõtteid kooli arengutega seoses.

Kooli ootab aastal 2020 ees ühinemine teise kutseõppasutusega ning seetõttu oli üheks kohtumise teemaks ka koolide ühendamine ning sellega seotud mured ja rõõmud. Vaadati ka materiaalset baasi, mida sõpruskool on suve jooksul arendanud.

Last changed 06.11.2019.

More news