News

Töökohapõhises õppes õppinute read said juurde täiendust 07. April Helme Uusen


7.aprillil täienes Farmi Piimatööstus AS töötajate kollektiiv nelja noore mehega, kellel tööandjale näidata koolilõputunnistus töökohapõhises õppevormis läbitud õppekava kohta piimatoodete tehnoloogia erialal.

Lõpetajatele soovide täitumist uutes ettevõtmistes!

7.aprillil täienes Farmi Piimatööstus AS töötajate kollektiiv nelja noore mehega, kellel tööandjale näidata koolilõputunnistus töökohapõhises õppevormis läbitud õppekava kohta piimatoodete tehnoloogia erialal.

Lõpetajatele soovide täitumist uutes ettevõtmistes!