Sündmus

Klaasimaalitehnika kasutamine esemete ja tasapinnalise pildi maalimisel 18 - 18. Okt Käsitöö, Koolitus, Koolitus RKT Olustvere käsitöömaja

Riikliku koolitustellimuse koolitus: Klaasimaalitehnika kasutamine esemete ja tasapinnalise pildi maalimisel

Koolitus on osalejatele tasuta

Koolitus kuupäevad: 18.oktoober, 19.oktoober, 8.november, 9.november, 22.november ja 23.november

Koolituse pikkus: 48 õppetundi sh. 8 tundi iseseisvat tööd

Koolituse läbinud õppija:

  • visandab/kavandab oma idee;
  • valib klaasimaalitehnikas valmistatud esemete tegemiseks vajalikud materjalid, töövahendid ja tarvikud, oskab seejuures arvestada materjalikulu;
  • tunneb klaasimaalitehnika algtõdesid ja valib tööülesandest/kavandist lähtuvalt sobiva maalimistehnika oma kavandi teostamiseks;
  • planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmiseks kuluva aja, arvestades seejuures tööprotsessi erinevate etappide ajakulu ja kogu töömahtu tervikuna;
  • valib sobivad materjalid ja töövahendid, kasutades vajaduse korral spetsialisti abi;
  • töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt ning tööohutusnõuetele vastavalt;
  • kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajaduse korral puhastab tööriistu ja –vahendeid
  • valmistab klaasimaalitehnikas lähteülesandele ning tööjoonisele vastava eseme, kasutades sobivaid tööriistu, - vahendeid ja materjale;
  • dokumenteerib esemete valmistamise tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks.

Koolituse täpsema õppekava leiad SIIT

Koolitusele saad registreerida SIIN

Täpsem info koolituse kohta: koolitus [at] olustvere.edu.ee või telefonil 4374234