Sündmus

PIP loomakasvatusprogrammi koolitus Põllumajandusloomade heaolu - lihaveisekasvatus 05 PRIA PIP, Koolitus, Koolitus PRIA PIP Olustvere mõisa peahoone

PRIA PIP loomakasvatusprogrammi koolitus Põllumajandusloomade heaolu - lihaveisekasvatus

Koolituse pikkus: 8 õppetundi

Koolitus toimub: 5.juunil 2020, Talu ja Tulu OÜ-s. Pärnumaal, Lääneranna vald, Karinõmme küla.

Koolituse läbinud õppija:

  • Mõistab kohustuslikke majandamisnõudeid loomade pidamisel sise-ja välitingimustel, rohumaade majandamisel, karjatamisel
  • Tagab sobivad pidamistingimused lähtuvalt veiste vanusest ja tootmissuunast.
  • Grupeerib ja/või paigutab veised ümber minimaalse stressiga ( kohtlemine, käitlemine, ajamine )
  • Arvestab veiste karjatamisel loomarühma, rohumaade seisundit, asukohta.

Koolitaja: Targo Pikkmets,  veisekasvatuskonsulent, Talu ja Tulu OÜ juhatuse liige / lihaveisekasvataja, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige.

Koolituse täpsema õppekava leiad SIIT

Koolituse ajakava

Koolitusele saad registreerida SIIN

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames,

Tegevust rahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest ning see on kõigile osalejatele tasuta.