Sündmus

Riikliku koolitustellimuse koolitus Digipädevused bürootöös 06 - 06. Märts Bürootöötaja, Koolitus, Koolitus RKT Olustvere TMK õppehoone

Riikliku koolitustellimuse koolitus  Digipädevused bürootöös

Koolitus on osalejatele TASUTA

Koolituse pikkus: 56 tundi, sellest 16 tundi iseseisvat tööd

Koolituse kuupäevad:  6, 12, 13 märts ning 28, 29.mai

Koolitajad:

Alar Ani

EUCIP Core level Certificate 2011;

CCNA Discovery: Networking for Home and small Businesses 2012

Kutsetunnistus IT- spetsialist, tase 4  (BCS koolitus)  2013

Kutsepedagoogika  (360 h ) täienduskoolitus Tartu Ülikoolis 2018-2019

Alates 2018 haridustehnoloog-arvutiõpetaja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis

Töötas 2013-2018 Klick Eesti AS  müügieksperdina.

Miljan Talvet

Haridus: Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1988

Alates 2006 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli asjaajamise ja dokumendihalduse õpetaja

Alates 2018 Eesti Juhi Abi Ühingu kutsekomisjoni liige

Töötas 2001-2006  Eesti Post regiooni personalijuhina

Koolituse läbinud õppja:

  • Koostab dokumendimalle;
  • Loob korrektseid ametidokumente arvestades dokumendiliigile esitatavaid vorminõudeid ja head tava;
  • Koostab korrektseid tabeleid, sh erinevates keskkondades, analüüsib tabeleid, leiab mahukatest tabelitest kiiresti vajalikku infot;
  • Kasub MS Outlooki ja Google mail-i süsteeme, optimeerib meilivahetust ja tööülesandeid;
  • Planeerib enda ja kolleegide aja- ja ruumideressursse;
  • Kasutab keskkondi GoogleDrive, Onedrive dokumentide haldamiseks ja jagamiseks, koostab Google Forms-/Office Forms-i abil küsitlus- ja tagasiside ankeete

Koolituse õppekava leiad SIIT

Koolitusele saad registreerida SIIN

Koolitust toetab Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Liidu Sotsiaalfond