Sündmus

Riikliku koolitustellimuse koolitus Kangakudumise õpe edasijõudnutele kasutades WeavePoint arvutiprogrammi 02 - 20. Veebr Koolitus RKT

Riikliku koolitustellimuse koolitus Kangakudumise õpe edasijõudnutele kasutades WeavePoint arvutiprogrammi

Koolituse pikkus:  44 tundi

Koolitus toimub: 2.jaanuar, 9.jaanuar, 30.jaanuar, 6.veebruar ja 20.veebruar 2023

Koolituse läbinud õppija:

  • kavandab eseme vastavalt valitud materjalile ja sidusele  arvestades kavandamise põhimõtteid ning valmistab kavandi põhjal mõõtkavas tööjoonise kasutades WeavePoint mustri loomise ja kudumise arvutiprogrammi;
  • valmistab ette töökoha, tunneb kangastelgede osi ja kangakudumise abivahendeid, kontrollib nende korrasolekut ja seab kangasteljed töökorda;
  • märgib rakenduses vajadusel kirjakorra, niietuse, siduse või tallamise, paneb rakenduse alusel lõime kangastelgedele ja teeb siduse;
  • koob vastavalt kavandile ja rakendusskeemile sobivat tehnoloogiat kasutades kangastelgedel; arvestab kvaliteedinõuetega, kasutab seejuures ergonoomilisi ja
  • ohutuid töövõtteid; viimistleb tööd nõuetekohaselt,  järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonna hoidmise põhimõtteid
  • teeb kangakudumise käigus vastavalt vajadusele muudatused oma tööjoonistes kasutades WeavePoint arvutiprogrammi
  • teab, millised võimalused on olemas kangastelgede ühendamiseks arvutiprogrammiga WeavePoint
  •  
  • Iseseisva tööna kavandab õppija padjakatte, vaiba jms ning valmistab selle – 20 tundi

Koolitaja:  Eva-Liisa Kriis – ettevõtja - praktik, kangakudumisega seotud koolituste läbiviija,  Iida Käsitöökooli tegevjuht, kangakudumise muuseumi asutaja ja eestvedaja, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kutseõpetaja alates 2021.  Viljandi Kultuuriakadeemia tekstiilkäsitöö magister (2022).

Koolituse täpsema õppekava leiad SIIT

Koolitusele saad registreerida SIIN

Koolitust toetavad Euroopa Liidu Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osalejatele TASUTA