Sündmus

Riikliku koolitustellimuse koolitus Käsikudumismasina abiplaadil kudumise tehnikad ja kudumisvõtted 14 - 14. Veebr Käsitöö, Koolitus, Koolitus RKT Olustvere käsitöömaja

Riikliku koolitustellimuse koolitus: Käsikudumismasina abiplaadil kudumise tehnikad ja kudumisvõtted

Koolituse pikkus:  124 tundi, sellest kontakttunde 98

Koolituse kuupäevad leiad SIIT

Koolituse läbinud õppija:

  • Valmistab ette töökoha, kontrollib kudumismasina ja selle abivahendite korrasolekut ja seab need töökorda.
  • Seadistab juhendi alusel kudumismasina vastavalt kootavale mustrile ja valmistatava eseme tehnoloogiale.
  • Koob tehnoloogiliselt õigesti  kaheplaadilisel käsikudumismasinal tuletatud  pinnastruktuuriga koepindu.
  • Oskab kasutada kasvatamise ja kahandamise töövõtteid ja vajalikke abivahendeid.
  • . Planeerib etteantud juhendi põhjal kootava eseme töökäigu
  • Arvestab lihtsama lõke jaoks tööproovi põhjal vajalikud silmuste arvud.
  • Koob sobivat tehnoloogiat kasutades kavandi või tööjoonise  põhjal silmkoelisi esemeid, arvestades kvaliteedinõuetega.
  • Ühendab masinal kootud detailid käsitsi, vajadusel kaunistab masinkootud eseme.
  • Viimistleb ja hooldab kootud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet.
  • Kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib töövahendite ja riistade kasutusjuhendeid ning säästlikku materjalide kasutust.

Koolitaja: Juta Rea, Ingrid Uus, Inna Raud

Koolituse õppekava leiad SIIT

Koolitusele saad registreerida SIIN

Koolitust toetavad EL Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osalejatele TASUTA