Sündmus

Riikliku koolitustellimuse koolitus Masintikkimise algõppekursus 08 - 17. Dets Koolitus RKT

Riikliku koolitustellimuse koolitus Masintikkimise algõppekursus

Koolituse pikkus: 56 tundi

Koolitus toimub: 

8.oktoober
22.oktoober
5.november
19.november
2.detsember
3.detsember
17.detsember

Koolituse läbinud õppija:

 • koostab tikandeid kasutades programmiga Premier+ Embroidery System kaasas olevaid tikandeid;
 • muudab, kohandab ja impordib valmisolevaid tikandeid vastavalt vajadusele ja soovile;
 • loob uusi tikandeid;
 • avab ja salvestab tikandeid;
 • kopeerib tikandeid ja selle osi;
 • muudab tikandites kasutatavaid niidivärve;
 • muudab erinevate programmiosade seadeid;
 • prindib välja valminud tikandite töölehti;
 • teab ja kasutab masintikkimise materjale ja töövahendeid; valmistab ette töökoha, kontrollib tikkimismasina ja selle abivahendite korrasolekut ja seab need töökorda;
 • seadistab juhendi alusel tikkimismasina vastavalt esemele mustrile, kasutab tööks vajalikke abivahendeid ja –materjale;
 • kasutab tikkimismasina erifunktsioone;
 • tikib masinaga tehnoloogiliselt õigesti, kasutab tikandi keeramist, nihutamist, peegeldamist, muudab tikandi suurust;
 • visandab ja kavandab  tikandiga kaunistatud eseme, koostab kavandi või tööjoonise, valib kavandi alusel sobiva tikkimistehnika ning teeb  vajalikud eeltööd;
 • digitaliseerib oma kavandi kasutades spetsiaalset masintikkimise programmi nt. Premier+ Embroidery System;
 • tikib  kavandi või mustrijoonise alusel tikkimismasinaga  erinevaid tikandeid, valib vastavalt materjalile sobiva tikandi, arvestades kvaliteedinõuetega;
 • viimistleb ja hooldab masintikitud esemeid, arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet;
 • kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib töövahendite ja –riistade kasutamisjuhendid  ning säästlikku materjali kasutamist;
 • kasutab masintikkimist oma tootevaliku rikastamisel ja suurendamisel.

Koolitajad: Jane Suviste, OÜ Grott, ettevõtja

Koolituse täpsema õppekava leiad SIIT

Koolitusele saad registreerida SIIN

Koolitust toetavad Euroopa Liidu Sotsiaafond ning Haridus- ja Teadusministeerium oma vahenditest ning koolitus on osalejatele TASUTA