Sündmus

Riikliku koolitustellimuse koolitus Meeskonnatöö: mitmest osast koosneva klaasskulptuuri valmistamine puhumistehnikas 26 - 26. Mai Käsitöö, Koolitus, Koolitus RKT Olustvere klaasi- ja keraamikakoda

Riikliku koolitustellimuse koolitus Meeskonnatöö: mitmest osast koosneva klaasskulptuuri valmistamine puhumistehnikas

Koolitus on osalejatele TASUTA

Koolituse pikkus:

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel: 26, 27, 28, 29, 30, 31 mai ning 1 juuni

Koolitajad:

Martin Ehrensvärd klaasikunstnik ja klaasipuhumise õpetaja. Palo Alto, California, Ameerika Ühendriigid. Koduleht: https://www.martinehrensvard.com/

Aleksandra Pavlenkova - Eesti Kunstiakadeemia MA klaasikunstnik. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli klaasikoja meister ja klaasipuhumise õpetaja, Eesti Kunstiakadeemia külalisõppejõud.

Koolituse läbinud õppija:

  • visandab oma idee
  • planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahuga
  • valib klaasesemete tegemiseks vajalikud materjalid, oskab seejuures arvestada materjalikulu, kasutades vajaduse korral spetsialisti abi
  • valib sobivad töövahendid, kasutades vajaduse korral spetsialisti abi
  • töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt ning tööohutusnõuetele vastavalt
  • lähtudes ülesandest valmistab koostöös assistentidega klaasipuhumistehnikas oma kavandatud eseme(d), kasutades seejuures sobivaid tööriistu, - vahendeid ja materjale, kasutab vajaduse korral spetsialisti abi
  • viimistleb valmistatud klaasesemed sobivas viimistlustehnikas
  • esitleb enda valmistatud klaasesemeid ja nende kavandeid kursuse raames valminud tööde näitusel

Koolituse õppekava leiad SIIT

Koolitusele saad registreerida SIIN

Koolitust toetavad Haridus- ja Teadusminiseerium ja Euroopa Liidu Sotsiaalfond