Sündmus

RKT koolitus Digitaalsete vahendite ja veebikeskkonna kasutamine käeliste tegevuste juhendamisel 22 - 23. Veebr Käsitöö, Koolitus, Koolitus RKT Olustvere TMK õppehoone

RKT koolitus Digitaalsete vahendite ja veebikeskkonna kasutamine käeliste tegevuste juhendamisel

Koolituse pikkus: 48 õppetundi, sellest 14 tundi iseseisvat tööd

Koolitus toimub:  22. veebruar, 23. veebruar, 5. märts, 6. märts 2021

Koolituse sihtgrupp:

 • käsitööettevõtjad
 • huvikoolide käeliste tegevuste õpetajad
 • käsitööringide juhendajad

Koolituse läbinud õppija:

 • Teab erinevaid digitaalseid õppekeskkondi, oskab välja tuua nende eripärasid, võimalusi, kasutustingimusi ning nimetada erinevate keskkondade turvariske.
 • Oskab luua veebiseminari keskkonnas (näiteks Moodle BigBlueButton) uut koolitust, määrata selle erinevaid sätteid, seadistada audiot ja videot, jagada selles keskkonnas faile, vahetada esitleja rolli, selle vahendi abil veebitundi salvestada.
 • Teab ja kasutab dokumendikaamera funktsioone sihipäraselt.
 • Kasutab eesmärgipäraselt dokumendikaamerat ja veebikaamerat käeliste tegvuste  ja töövõtete näitamisel BBB vahendusel veebitunnis või –koolitusel.
 • Loob käsitöö töövõtete või käeliste oskuste videoid, selgitab oma tegevust ja töökäiku.
 • Seadistab kaamera vastavalt planeeritud tegevusele ning jälgib erinevaid kvaliteedinäitajaid.
 • Töötleb loodud videoid vabavaralise programmi abil lihtsamate töövõtetega.
 • Jagab omaloodud video linki kokkulepitud tingimustel ja viisil. 

Koolitajad:

Ingrid Uus, lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias rahvusliku tekstiili eriala (2004). Rahvakunsti- ja käistöömeister tekstiili alal 6. tase. Alates 2008. aastast Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis disaini ja käsitöö õppekavarühmas kutseõpetaja.

Alar Ani, EUCIP Core level Certificate 2011; CCNA Discovery: Networking for Home and small Businesses 2012; Kutsetunnistus IT- spetsialist, tase 4  (BCS koolitus)  2013; Kutsepedagoogika  (360 h ) täienduskoolitus Tartu Ülikoolis 2018-2019;

Alates 2018 haridustehnoloog-arvutiõpetaja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.

 

Koolituse täpsema õppekava leiad SIIT

Koolitusele saad registreerida SIIN

Koolitust toetab EL Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osalejale TASUTA