DokumendidDokumendiregister alates 01.01.2023 / Dokumendiregister kuni 31.12.2022

Olustvere TMK läbi Statistika aastaraamatu

Isikuandmete töötlemine Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis

Korruptsiooniennetus

Kooli privaatsuspoliitika

Töökorralduse reeglid

Teabehalduse kord

Rahvusvahelistumise strateegia

 

Kirjalike tööde vormistamine

 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põhimäärus

Arengukava 2022 - 2025

Õppekorralduseeskiri ja Lisad 1-8

Lisa  1 – Õpilaste vastuvõtu kord

Lisa  2 – Olustvere TMKs korraldatavate täiskasvanute täiendus-, ümber- ja vabahariduslike koolituste läbiviimise kord

Lisa  3 – Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord

Lisa  4 – Õpilaste sõidukulu hüvitamise ja maksmise kord

Lisa  5 – Koolilõuna toetuse jagamise kord

Lisa  6 – Olustvere TMK varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord

Lisa 7 – Hindamise põhimõtted ja kriteeriumid

Lisa 8 –  Õppijatega arenguvestluste läbiviimise kord

 

Õpilaste sisekorraeeskiri

Õpilaskodu sisekorraeeskirjad

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

SISSEJUHATAV OHUTUSJUHEND OLUSTVERE TMK ÕPPIJALE

Tööohutus

Tuleohutus

Olustvere TMK hangetekord

Olustvere TMK hangeteplaan 2023

Olustvere TMK teenuste hinnakiri (kehtiv alates 01.01.2023)

Olustvere TMK hädaolukorras tegutsemise juhend

 

Dokumendiregister alates 01.01.2023 / Dokumendiregister kuni 31.12.2022

Olustvere TMK läbi Statistika aastaraamatu

Isikuandmete töötlemine Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis

Korruptsiooniennetus

Kooli privaatsuspoliitika

Töökorralduse reeglid

Teabehalduse kord

Rahvusvahelistumise strateegia

 

Kirjalike tööde vormistamine

 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põhimäärus

Arengukava 2022 - 2025

Õppekorralduseeskiri ja Lisad 1-8

Lisa  1 – Õpilaste vastuvõtu kord

Lisa  2 – Olustvere TMKs korraldatavate täiskasvanute täiendus-, ümber- ja vabahariduslike koolituste läbiviimise kord

Lisa  3 – Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord

Lisa  4 – Õpilaste sõidukulu hüvitamise ja maksmise kord

Lisa  5 – Koolilõuna toetuse jagamise kord

Lisa  6 – Olustvere TMK varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord

Lisa 7 – Hindamise põhimõtted ja kriteeriumid

Lisa 8 –  Õppijatega arenguvestluste läbiviimise kord

 

Õpilaste sisekorraeeskiri

Õpilaskodu sisekorraeeskirjad

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

SISSEJUHATAV OHUTUSJUHEND OLUSTVERE TMK ÕPPIJALE

Tööohutus

Tuleohutus

Olustvere TMK hangetekord

Olustvere TMK hangeteplaan 2023

Olustvere TMK teenuste hinnakiri (kehtiv alates 01.01.2023)

Olustvere TMK hädaolukorras tegutsemise juhend