Turismikorraldaja, tase 5 (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 2.05-4.10.2019
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõppe jätkuõpe 5. taseÕppevormMittestatsionaarne õpeEeldus alustamiseksKeskharidus, õpingute alustamiseks nõutav eelnev väljaõpe turismi, majutuse või toitlustuse valdkonnas vähemalt kutsehariduse tasemel VÕI töökogemus turismi valdkonnasÕppeaeg1 aasta

Õppimine

 • Sessioonõpe: õpe koolis toimub 4 päevaste sessioonidena 1-2 korda kuus
 • Õppetöö on õppijale tasuta

 

Vastuvõtutingimused

 • Omandatud keskharidus
 • Eelnev väljaõpe turismi, majutuse või toitlustuse alal vähemalt kutsehariduse tasemel VÕI töökogemus turismi valdkonnas

 

Turismikorraldaja eriala omandamiseks õpitakse

Turismiettevõtlust, turismiturundust, turismiettevõtte juhtimise aluseid, projektijuhtimist, klienditeeninduse korraldust, etiketti, majutus- ja toitlustusteenuste, sündmuste ja seminaride ning vaba aja tegevuste arendamist ja korraldamist, kutsealast inglise keelt, vene keelt ning Eesti pärandkultuuri kasutamist turismis

Toimuvad õppeekskursioonid.

Lõputööna koostatakse maaturismitoote arendusprojekt.

Olustvere kooli eripäraks on maaturismi õpe (spetsialiseerumine maaturismiettevõtlusele)

 

Praktika

 • Ettevõttepraktika maaturismiettevõtetes
 • Õppijad, kes töötavad turismi valdkonnas, saavad sooritada praktika oma ettevõttes töötades

 

Omandatavad oskused

 • maaturismiteenuste (sh majutus-, toitlustus-, vaba aja -, sündmuste ja seminari- teenused) arendamine ja korraldamine
 • maaturismiteenuste turundamine ja müük
 • klienditeeninduse korraldamine, külalislahke suhtlemine klientidega ja nende professionaalne teenindamine
 • juhtimine ja finantsplaneerimine maaturismiettevõttes
 • projektitöö
 • piirkondlik ja valdkondlik koostöö

Kooli lõpetaja omandab kutsehariduse ning turismikorraldaja oskused (5 tase)

 

Võimalused tööturul

Eriala lõpetajad võivad tööle asuda arendajana erinevates turismiettevõtetes: majutusettevõtetes, toitlustusettevõtetes, aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes, looduskaitsealade ja teemaparkide külastuskeskustes, Riigimetsa Majandamise Keskuses, sündmus- ja seminarikorraldaja organisatsioonides ning turismiinfokeskustes.

 

Edasiõppimise võimalused

 • kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid
 • turismi valdkonnas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž

 

Sisseastumisest

 

Lisainfo:

Õppeosakonna sekretär

 • Telefon: +372 437 4244
 • e-post: metoodika@olustvere.edu.ee

Tiina Ardel

 • e-post: tiina.ardel@olustvere.edu.ee