Uudised

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning Estover Piimatööstus OÜ allkirjastasid koostöökokkuleppe 09. september Sandra Urvak


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak ning Estover Piimatööstus OÜ juhatuse liige Ago Teder allkirjastasid täna,
9. septembril 2019 koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on teha koostööd toiduainete töötlemise piimatoodete tehnoloogia õppesuuna edendamisel ja propageerimisel.

Koostöö raames püüab kool toetada ettevõtet tööjõu hankimisel ja töötajate arendamisel ning ettevõte omakorda püüab populariseerida kutsekooli ja selles pakutavat kutseharidust.

stvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold Pastak ning Estover PiimatööstusOÜjuhatuse liige Ago Teder allkirjastasid täna,
9. septembril 2019koostöökokkuleppe, milleeesmärgiks onteha koostööd toiduainete töötlemise piimatoodete tehnoloogia õppesuuna edendamisel ja propageerimisel.

Koostöö raamespüüab kool toetada ettevõtettööjõu hankimisel jatöötajate arendamisel ning ettevõte omakorda püüabpopulariseerida kutsekooli ja selles pakutavatkutseharidust.