Uudised

Õppekäigul Maaülikooli 21. jaanuar Helme Uusen


20. jaanuaril oli meil põllumajanduseriala 5. taseme taimekasvatajatega üle kahe aasta  võimalus külastada Eesti Maaülikooli  Põllumajandus- ja keskkonnainstituuti. Kuulasime loengut geneetika ja taimefüsioloogia mõistetest ja uurimissuundadest ning tutvusime laboritega.

Tutvusime seadmega, mis on vahendajaks meie ja taimede vahel, aidates mõista taimede keelt. Taimed suhtlevad omavahel ja ümbritseva keskkonnaga erinevaid lõhnasid eraldades. Siiani on osutunud kõige „jutukamaks“ põllukultuuriks nisu.

Meid võttis vastu ja planeeris päeva taimekasvatuse dotsent PhD Evelin Loit. Täname!

Taimekasvatuse õpetaja Miralda Paivel

20. jaanuaril oli meil põllumajanduseriala 5. taseme taimekasvatajatega üle kahe aasta  võimalus külastada Eesti Maaülikooli  Põllumajandus- ja keskkonnainstituuti. Kuulasime loengut geneetika ja taimefüsioloogia mõistetest ja uurimissuundadest ning tutvusime laboritega.

Tutvusime seadmega, mis on vahendajaks meie ja taimede vahel, aidates mõista taimede keelt. Taimed suhtlevad omavahel ja ümbritseva keskkonnaga erinevaid lõhnasid eraldades. Siiani on osutunud kõige „jutukamaks“ põllukultuuriks nisu.

Meid võttis vastu ja planeeris päeva taimekasvatuse dotsent PhD Evelin Loit. Täname!

Taimekasvatuse õpetaja Miralda Paivel