Meie lood

Olustvere mõisa vana härrastemaja ootab endiselt annetusi renoveerimistöödeks! 11. juuli Henn Koplikask


Toetuse saab kanda arveldusarvele Saaja Rahandusministeerium, EE891010220034796011.

Kindlasti märkida viitenumber 2800047737 ning selgituste lahtrisse G2A-SKT-VANA-KOOLIMAJA

 

2018.aastal alustas kool katuse vahetust. Vahetati hoone esiküljel olev katuseosa. Tööde maksumuseks oli 50 586 eurot, millest 30 000 eurot oli Muinsuskaitseameti toetus. Ülejäänud osa kaeti vilistlaste, kooli töötajate, ettevõtjate jt. poolt tehtud annetustest ning kooli majandustegevusest laekuvatest vahenditest.

2019.aastal jätkub katuse vahetus. Planeeritud on vahetada  ca 1/3 katusest. Tööde maksumuseks on  planeeritud 48040 eurot. Sellest 30 000 eurot on Muinsuskaitseameti toetus.

2019.aastal teostab töid Mulgi Maaehitus OÜ, muinsuskaitselist järelevalvet FIE Leili Männik. Tööde teostamise on projekteerinud Raivo Mändmaa.

Toetuse saab kanda arveldusarvele Saaja Rahandusministeerium, EE891010220034796011.

Kindlasti märkida viitenumber 2800047737 ning selgituste lahtrisse G2A-SKT-VANA-KOOLIMAJA

 

2018.aastal alustas kool katuse vahetust. Vahetati hoone esiküljel olev katuseosa. Tööde maksumuseks oli 50 586 eurot, millest 30 000 eurot oli Muinsuskaitseameti toetus. Ülejäänud osa kaeti vilistlaste, kooli töötajate, ettevõtjate jt. poolt tehtud annetustest ning kooli majandustegevusest laekuvatest vahenditest.

2019.aastal jätkub katuse vahetus. Planeeritud on vahetada  ca 1/3 katusest. Tööde maksumuseks on  planeeritud 48040 eurot. Sellest 30 000 eurot on Muinsuskaitseameti toetus.

2019.aastal teostab töid Mulgi Maaehitus OÜ, muinsuskaitselist järelevalvet FIE Leili Männik. Tööde teostamise on projekteerinud Raivo Mändmaa.