Põllumajandustootja, tase 5 (Mittestatsionaarne õpe)

Dokumentide vastuvõtu periood: 02.05-13.09.2024

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
Kutseõppe jätkuõpe 5. tase Mittestatsionaarne õpe Keskharidus, valitud õppesuunale vastav 4 taseme kutsetunnistus või valitud õppesuunale vastav põllumajanduslik haridus 6 kuud

Õppetöö toimub 3 erineval õppesuunal

  • taimekasvatustootja
  • veisekasvatustootja
  • lambakasvatustootja

Õpingute alustamise tingimus on omandatud keskharidus ja valitud õppesuunale vastav  4. taseme kutsetunnistus või põllumajanduseriala lõputunnistus.

Märksõnad:

  • tegevuste planeerimine ja analüüs
  • ettevõtte esindamine ja partneritega suhtlemine
  • iseseisev otsustamine ja vastutuse võtmine
  • enese- ja meeskonna juhtimine

Õppetöö korraldus:

Õppetöö toimub 3…4 päevaste sessioonidena oktoobrist juunini kooli juures ning sessioonide vahelisel ajal iseseisvalt etteantud ülesandeid täites ja ennast täiendades. Praktiline õpe toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga ettevõtetes teooriat ja praktikat seostades ning oma tegevusi analüüsides.

Õppekava koostamise aluseks on põllumajandustootja (tase 5)  kutsestandard

Õppetöö on õppijale tasuta; maksta tuleb oma toidu, ööbimise, sõidu ja paljundatud õppematerjalide eest.
Lõpetaja saab kutseõppeasutuse lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta ja sellega kaasneva hinnetelehe. Kooli lõpueksam on ühitatud V taseme kutsekvalifikatsioonieksamiga.

 

Sisseastumisest

Õppekava rakenduskavad

 

Lisainfo:

Helme Uusen / Õppeosakonna sekretär

Miralda Paivel / Põllumajanduse valdkonna erialade koordinaator

Published 22.05.2018. Last changed 15.03.2024.