Järelevalve


Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

  • Telefon: 735 0222
  • Kodulehekülg: www.hm.ee
  • e-post: hm@hm.ee

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

  • Telefon: 735 0222
  • Kodulehekülg: www.hm.ee
  • e-post: hm@hm.ee