Projektid

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool pakub võimalust  sooritada osa või kogu oma praktika ka Eestist väljaspool Erasmus+ programmi abil. Programm katab välispraktikaga kaasnevad kulutused (reisikulu, elamiskulu, kindlustus) sihtriigis vastavalt igale riigile kehtestatud eelarvele.

Õpirändele saavad kandideerida kõik koolis õppijad õpingute ajal ja aasta jooksul pärast lõpetamist kui nad vastavad järgmistele tingimustele:

  • Soov ja valmisolek välispraktikale minna  

  • Ei tohi olla õppevõlgnevusi, põhjuseta puudumisi

  • Inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil

  • Aktiivne osalus kooli igapäevastes tegemistes

  • Vaata täpsemaid tingimusi kooli Õppekorralduseeskirja punktist 2.5

Õpirändele mineku avaldus täida õppeinfosüsteemis TAHVEL. Avalduses palun põhjenda ka, miks tahad välispraktikal osaleda, mida soovid seal õppida.

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust projekti- ja arendusjuhiga marika.shadeiko@olustvere.edu.ee.

 

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID:

ERASMUS+ PROGRAMM                                                                             

Erasmus+ programmi koostööprojekt 21st century coachinglink opens on new page

https://www.21cc-project.eu/en/link opens on new page

 

AKREDITEERING KUTSEHARIDUSES:

Perioodiks 01.06.23 - 31.08.24 on kasutada õpiränneteks 130 683 eurot

Toimunud on nelikümmmend viiskümmend õpirännet.

Tekstiilkäsitöö õpetaja: Mulle andis õpiränne palju juurde just sellest vaatest, kuidas mujal maailmas toimetavad valdkonnas väikeettevõtjad. See on oluline teadmine, sest ka eestis on tegemist peamiselt valdkonnas väiketootjatega.

 

Projekt "Rohepööret toetavate oskuste arendamine"

Projekti toetab konsortsiumi tegevust, mis viiakse ellu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest taaste- ja vastupidavusrahastu komponendi Taaste- ja vastupidavusrahastu reformi „Ettevõtete rohepööre“ investeeringu 1 „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ elluviimiseks.

Konsortsiumi liikmed põllumajanduse, kalanduse, metsanduse valdkonna konsortsiumis on: EMÜ, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool, EPKK, Eesti Aiandusliit, Eesti Kalatootjate Keskühistu

Konsortsiumi liikmed toiduainete töötlemise valdkonna konsortsiumis on:  EMÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Rakenduslik Kolledž, Tallinna Teeninduskool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit ning MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Periood: 1.08.2023-31.10.2024

Projekti raames ühtlustatakse konsortsiumi liikmete vahel rohepöörde mõistet, vaadatakse üle toiduainete töötlemise, põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse valdkonna õppekavad ning täiendatakse neid vajadusel roheoskuste teemadega, töötatakse välja ettepanekud kutsestandardite muutmiseks vajadusel ning täienduskoolituste õppekavad.

Projekt: Aktiivsed mõisad

Partnerid:

  • Smiltene Vallavalitsus

  • Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Eesmärk on toetada erinevaid kogukonnale suunatud tegevusi, et Gaujena ning Olustvere mõis oleksid aktiivsed kogukonnakeskused.

Projekti raames toimuvad õppevisiidid Eestisse (2tk) ja Lätti (2tk) ning erinevad kursused. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool organiseerib lihatoodete tehnoloogia, jookide tehnoloogia ja tervislike küpsetiste valmistamise ning Gaujena kogukond taaskasutusmaterjalide kasutamise kursused.

Koolituste ja õppevisiitide sihtgrupp on väiketootjad ja väikeettevõtjad.

Maksumus: 59412,80 eurot. Sellestpartnerite omaosalus14853,20 eurot

Periood: 01.11.2023 – 28.02.2025

Avaldatud 18.03.2024. Viimati muudetud 02.05.2024.