Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad meie kooli õpilased. Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli ruume, vara, rekvisiite ja teatud summat. Õpilasesindus on moodustatud määramata ajaks. Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskooli õpilasesindus töötab selle nimel, et kooli õpilaste hääl oleks kuuldav ning nende probleemidega tegeletaks. 

Eesmärgid

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on

 • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi.
 • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest.
 • järgida ja edendada kooli traditsioone.
 • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelistes suhetes, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega.
 • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel.
 • muuta õpilaste koolielu omanäolisemaks.

Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus

 • kaitseb ja esindab õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli.
 • delegeerib oma esindaja  kooli nõukokku.
 • algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte.
 • koostab õpilasesinduse tegevuskava.
 • viib läbi  õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste seas ja analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid vastavatele isikutele.
 • loob sidemeid teiste koolide õpilasesinduste ja organisatsioonidega.
 • vajadusel kirjastab  koolitus- ja reklaammaterjale.

President

President valitakse ametisse igal õppeaastal oktoobri esimesel nädalal kogu kooli õpilaste poolt hääletuse teel. Asepresidendi koha saab teiseks jäänud kandidaat.

Õpilasesinduse liikmed 2023/2024                                                                                                                            

 President

 Armando Siniorg

 PM22B

 Asepresident

 Reimo Seppor      

 PM22B

1. Cassandra Bulak                                 PM20

2. Kendra Kahu                                        K23       

3. Lisette Kask                                         PM23B                    

4. Gerdo Kass                                          K23               

5. Romet Korkmann                               PM21A                      

6. Klemet Kruusmann                            K23                 

7. Johanna Liset Oder                          PM22A               

8. Laura-Lisette Osol                             TUR23           

9. Timo Pent                                             PM23B             

10. Kerstin Randla                                   K23                       

11. Reimo Seppor                                     PM22B                     

12. Armando Siniorg                               PM22B                       

13. Kelly Suur                                            TUR23                            

14. Rasmus Tamm                                   PM23B                             

15. Laura Trei                                            TUR22                                

16. Kenno-Marti Valdma                        PM23B                        

 

Juhendaja

Anu Kivi

 

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 16.10.2023.