Toimunud PRIA PIP koolitused ja materjalid

Toimunud PIP loomakasvatusprogrammi koolitusmaterjalid

 

 • Loomakasvatusprogrammi infopäev: Infopäev - Põllumajandusloomade heaolu - karusloomaksvatus (23. november 2018) - Koolitusmaterjalid
 • Loomakasvatusprogrammi infopäev: Infopäev - Põllumajnadusloomade heaolu - lammaste tervishoid (9 ja 20. november 2018) - Koolitusmaterjalid
 • Loomakasvatusprogrammi infopäev: Infopäev lambakasvatajatele - Karja tervis (30. oktoober 2018) - Koolitusmaterjalid
 • Põllumajandusloomade heaolu infopäev - hobusekasvatus
  (19. oktoober 2018) - Koolitusmaterjalid
 • Põllumajandusloomade heaolu infopäev - väikemäletsejad
  (28. ja 29. august 2018) - Koolitusmaterjalid
 • Põllumajandusloomade heaolu seakasvatuses
  (23. august 2018, õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt 06.08.2018 nr 4.2-6/3942-1) - Koolitusmaterjalid
 • Põllumajandusloomade heaolu koolitus – lihaveisekasvatajatele
  (2. august 2018, õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt 17 .07.2018 nr 4.2-6/2646-1) -  Koolitusmaterjalid
 • Väikemäletsejaliste karja- ja heinamaade kasutamine (sh söötmine)
  (19. ja 20. juuni 2018, õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt 04.06.2018  nr 4.2-6/2985-1) - Koolitusmaterjalid
 • Põllumajandusloomade heaolu - lihaveis
  (07.juuni ja 08. juuni 2018, õppekava on kooskõlastatud Maaeluministeeriumi poolt 22.05.2018  nr 4.2-6/2646-3) - Koolitusmaterjald
 • Põllumajandusloomade heaolu - väikemäletsejad
  (06. juuni 2018) - Koolitusmaterjalid