Toimunud PRIA PIP koolitused ja materjalid

Toimunud PIP loomakasvatusprogrammi koolitusmaterjalid

 

 • Põllumajandusloomade heaolu infopäev - väikemäletsejad
  (28. ja 29. august 2018) - Koolitusmaterjalid
 • Põllumajandusloomade heaolu seakasvatuses
  (23. august 2018) - Koolitusmaterjalid
 • Põllumajandusloomade heaolu koolitus – lihaveisekasvatajatele
  (2. august 2018) -  Koolitusmaterjalid
 • Väikemäletsejaliste karja- ja heinamaade kasutamine (sh söötmine)
  (19. ja 20. juuni 2018) - Koolitusmaterjalid
 • Põllumajandusloomade heaolu - lihaveis
  (07.juuni ja 08. juuni 2018) - Koolitusmaterjald
 • Põllumajandusloomade heaolu - väikemäletsejad
  (06. juuni 2018) - Koolitusmaterjalid