Õppijatega arenguvestluste läbiviimise kord


I Üldosa

 1. Käesolev kord reguleerib õppijatega läbiviidavad arenguvestlused Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
 2. Arenguvestluste läbiviimise eesmärk on õppija arengu igakülgne toetamine õppekava läbimisel aidates õppijal analüüsida ning hinnata oma edusamme, õpitulemusi ja käitumist.
 3. Arenguvestluste läbiviimise eest vastutab kursusejuhendaja.

 

II Arenguvestluste läbiviimine

 1. Arenguvestlused viiakse läbi põhihariduse baasil õppima asunud esmakursuslastega. Teisel, kolmandal ja neljandal kursusel õppijatega viiakse arenguvestlus läbi vastavalt vajadusele.
 2. Arenguvestluse läbiviijaks on õppija kursusejuhendaja.
 3. Arenguvestlused viiakse läbi üks kord õppeaastas.
 4. Arenguvestlusel osalevad üldjuhul õppija ja tema kursusejuhendaja.
 5. Arenguvestluse aja lepib kursusejuhendaja õppijaga kokku vähemalt üks nädal enne selle toimumist.
 6. Arenguvestluse läbiviimiseks annab kursusejuhendaja õppijale enne vestluse toimumist ettevalmistuseks vastava eneseanalüüsi lehe (lisa 1).
 7. Õppija esitab hiljemalt üks päev enne arenguvestluse toimumist kursusejuhendajale täidetud eneseanalüüsi lehe.
 8. Arenguvestluse ettevalmistuseks koostab kursusejuhendaja ülevaate õppija hinnetest, puudumisest, käitumisest jms kasutades selleks huvijuhilt, õpilaskodust, õppeosakonnast, õppijalt  saadud infot.
 9. Arenguvestlust juhib kursusejuhendaja eelnevalt läbimõeldud kava alusel.
 10. Arenguvestluse soovitatav pikkus on 30 – 40 minutit.
 11. Arenguvestlusel käsitletakse õppija edusamme, probleeme ning lepitakse kokku edasised eesmärgid.

 

III Arenguvestluste dokumenteerimine

 1. Arenguvestlusel kokkulepitud eesmärgid vormistatakse kirjalikult ja lisatakse eneseanalüüsi materjalidele.
 2. Arenguvestluse läbiviimisel kasutatavad õppija eneseanalüüsi materjalid säilitatakse õppeosakonnas õppija isiklike dokumentide kaustas.
 3. Õppija soovi korral saab ta endale koopia eneseanalüüsi materjalidest.

I Üldosa

 1. Käesolev kord reguleerib õppijatega läbiviidavad arenguvestlused Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
 2. Arenguvestluste läbiviimise eesmärk on õppija arengu igakülgne toetamine õppekava läbimisel aidates õppijal analüüsida ning hinnata oma edusamme, õpitulemusi ja käitumist.
 3. Arenguvestluste läbiviimise eest vastutab kursusejuhendaja.

 

II Arenguvestluste läbiviimine

 1. Arenguvestlused viiakse läbi põhihariduse baasil õppima asunud esmakursuslastega. Teisel, kolmandal ja neljandal kursusel õppijatega viiakse arenguvestlus läbi vastavalt vajadusele.
 2. Arenguvestluse läbiviijaks on õppija kursusejuhendaja.
 3. Arenguvestlused viiakse läbi üks kord õppeaastas.
 4. Arenguvestlusel osalevad üldjuhul õppija ja tema kursusejuhendaja.
 5. Arenguvestluse aja lepib kursusejuhendaja õppijaga kokku vähemalt üks nädal enne selle toimumist.
 6. Arenguvestluse läbiviimiseks annab kursusejuhendaja õppijale enne vestluse toimumist ettevalmistuseks vastava eneseanalüüsi lehe (lisa 1).
 7. Õppija esitab hiljemalt üks päev enne arenguvestluse toimumist kursusejuhendajale täidetud eneseanalüüsi lehe.
 8. Arenguvestluse ettevalmistuseks koostab kursusejuhendaja ülevaate õppija hinnetest, puudumisest, käitumisest jms kasutades selleks huvijuhilt, õpilaskodust, õppeosakonnast, õppijalt  saadud infot.
 9. Arenguvestlust juhib kursusejuhendaja eelnevalt läbimõeldud kava alusel.
 10. Arenguvestluse soovitatav pikkus on 30 – 40 minutit.
 11. Arenguvestlusel käsitletakse õppija edusamme, probleeme ning lepitakse kokku edasised eesmärgid.

 

III Arenguvestluste dokumenteerimine

 1. Arenguvestlusel kokkulepitud eesmärgid vormistatakse kirjalikult ja lisatakse eneseanalüüsi materjalidele.
 2. Arenguvestluse läbiviimisel kasutatavad õppija eneseanalüüsi materjalid säilitatakse õppeosakonnas õppija isiklike dokumentide kaustas.
 3. Õppija soovi korral saab ta endale koopia eneseanalüüsi materjalidest.