Põllumajandustöötaja IV tase, päevaõpe

Õppeaeg 3 aastat 6 kuud

Õppepraktikad toimuvad paralleelselt teoreetilise õppetööga kogu õppeaasta jooksul. Taimekasvatuse ja põllumajandustehnika õppepraktikad toimuvad valdavalt Olustvere õppetalu põldude ja tehnika baasil; osa praktikast viiakse läbi firmades/ettevõtetes. Loomakasvatuse õppepraktika paremaks korraldamiseks on sõlmitud kokkuleppeid naabruses asuvate ettevõtetega.

Erialapraktika õppetalus (tööpraktika) on planeeritud I, II ja III kursuse õpilastele (igale ~100 tundi) kus omandatakse põhioskused erinevate põllumajandustööde tegemiseks. Tööpraktika toimub kogu õppeaasta jooksul paralleelselt teoreetilise õppetööga.

Ettevõttepraktika maht on 28 õppenädalat, sellest 6 nädalat II kursusel – talvel 3 nädalat farmitööde praktikat ja  kevadel  3 nädalat mullaharimise praktikat.  III ja IV kursusel on 22 nädalat kestev praktika – selleks ajaks on õpilane omandanud teadmisi taime- ja loomakasvatusest ning kõigil õpilastel on olnud võimalus saada taimekaitsetunnistus ning traktori ja auto juhiload.

Ettevalmistus ettevõttepraktika toimumiseks algab suuliste kokkulepete sõlmimisega ettevõtte, õpilase ja kooli vahel. Pikaaegsete koostööpartneritega sõlmib suulise kokkuleppe kool. Uue, õpilase valitud ettevõttega sõlmib esialgse kokkuleppe õpilane, ettevõtte sobivuse korral kinnitab kool lepet. Ettevõtte, kooli ja õpilase vahel sõlmitakse kirjalik leping. 
Pärast praktikate lõppu toimub praktika avalik kaitsmine
 

Avaldatud 30.01.2019. Viimati muudetud 30.01.2019.