Põllumajandustöötaja IV tase (taime,- veise- ja lambakasvataja), sessioonõpe

Õppeaeg 1 aasta

Praktiline õpe, mis moodustab õppekava mahust üle 50%,  toimub paralleelselt teoreetilise õppetööga ettevõtetes teooriat ja praktikat seostades ning oma tegevusi analüüsides.

Õppijad saavad sooritada praktika oma ettevõttes töötades, kuid kool soovitab võimalusel sooritada osa praktikast teistes ettevõtetes, et saada mitmekesisemaid erialaseid kogemusi.
 

Avaldatud 30.01.2019. Viimati muudetud 30.01.2019.