Ukraina kutseharidussüsteemi toetamine selle vastavusse viimisel tööturu vajadustega II“ raames

Projekti üldeesmärgiks on Ukraina kutsehariduse toetamine selle vastavusse viimisel tööturu vajadustega. Selleks stažeeris Ukrainast 17 inimest Eestis, viidi läbi koolide tegevust toetavaid konsultatsioone koolide ühendamise, erialade mittedubleerimise, tööturu vajadustele vastavate erialade valiku ja avamise, õppekavade arenduse, ettevõtetega koostöö jms. teemadel. Toimus kaks seminari: üks EEstis 2019.aasta septembris, teine Ukrainas 2021.aasta juunis.

Ukraina põllumajanduse eriala õpilased osalesid Eestis rahvusvahelisel noorte künnivõistlusel, koka õpilased Hoidiste valmistamise konkursil.

Projekti raames soetati Ukraina sõpruskoolile pagari- ja kondiitriahi koos kerkekapiga, kombiahi, 3 arvutit, 2 dataprojektorit, videokaamera ning spordivarustust.

Projekti tulemusena on partneritel kergem kutseõpet vastavusse viia Euroopa riikide ja ka Ukraina enda tööjõu vajadustega. Tõuseb kutsehariduse kvaliteet, lõpetajate konkurentsivõime tööturul. Need on olulised tegurid Ukraina majanduse arengus ning stabiilsuse tagamisel riigis.

Projekti kestvus 01.07.2018 – 30.06.2021

Projekti rahastas Eesti Välisministeerium Arengukoostöö vahenditest.

 

Avaldatud 23.07.2019. Viimati muudetud 26.07.2021.