Aasta Mesinik 2021 on Valmar Lutsar

Loomise kuupäev 03.11.2021

Valmar Lutsar on alates 2012.aastast Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis mesinduse eriala mesindusainete õpetaja ja mesinduse eriala juhtõpetaja (koordinaator). Ka põllumajanduse eriala IV kursusele annab Valmar mesinduse tunde, kus tutvustab mesindust kui põllumajandusharu ja seoseid mesinduse ning põllumajanduse vahel.
Lisaks õpetajatööle on Valmar kooli mesilas (ca 40 mesilaspere) mesinik, olles varem töötanud mesinikuna nii Eestis kui Soomes. Pikaajalise töökogemuse tõttu suurmesilas, hooldades Soomes 1000 mesilaspere, on Valmaril mitmekülgsed teadmised ja praktilise töö oskused, mis on õpetamisel igati kasuks olnud. Lisaks õpetajatööle ja mesiniku tööle kooli mesilas, kasvatab Valmar koolitöö kõrvalt ka oma firmas itaalia tõugu mesilasemasid, turustades neid Eestis ja Euroopas.
Valmar on koostanud tasemekoolituse ja täienduskoolituse õppekavasid ja viinud läbi täienduskoolituse kursusi ning käinud mesilaste põnevat elu tutvustamas ka lasteaia lastele.
Valmar on koostanud õppematerjale ja olnud kaasautoriks raamatutele Tänapäeva mesindus (2019) ja „Mesilaspere hooldamine“ (2019). Autoriks õppefilmidele „ Mesilasemade kasvatamise põhivõtted“ (2020); „ Varroositõrje põhivõtted“ (2020); „Kärjeraamide pesu“ (2020) ja digitaalse õpikeskkonna Hitsa-Moodles tekstide autor „Mesilaspere hooldamine“.
Kaasaegsete tehnoloogiatega ja uute arengutega mesinduse erialal hoiab Valmar ennast kursis tänu sellele, et omab väga palju töömaailma kontakte nii Eestis kui Soomes. On osalenud mitmetes koostööprojektides (Maaülikool, EML, EKMÜ, Mesindusprogramm).
Kooli praktikabaasis ehk Olustvere Meekojas on Valmar loonud õppijatele turvalised ja kaasaegsed tingimused õppetööks ja praktiliseks tegevuseks. On Meekojas läbi viinud töötubasid ja tootearendusi erinevatele sihtrühmadele.
Valmar juhindub oma töös mesiniku ja õpetaja kutse-eetikast, õppijate tagasiside on olnud läbi aastate väga hea. Ta on alati korrektne, heatahtlik ja abivalmis, innustab ja toetab õppijaid, leiab ruttu kõigiga kontakti ja suudab õppijaid motiveerida. Paljudega neist on jätkunud hea koostöö ka peale kooli lõpetamist.
Lugupidav suhtumine õppijatesse ja töökaaslastesse on Valmarile väga omane.
Valmar omab alates 2021.aasta aprillikuust kutseõpetaja, tase 6 kutset.

Allikas: Eesti Mesinike Liitlink opens on new pageAllikas: Eesti Mesinike Liit">

Viimati muudetud 03.11.2021.