Bioloogia tunnis valmistati juustu ja jogurtit

Loomise kuupäev 10.01.2020

Kutsekeskhariduse õppekavade uuendamise tulemusena on oluline osa üldharidusainete lõimimisel õpilase valitud erialaga. Nii toimuski teisipäeval koka eriala kolmanda kurses õpilastega pikk lõimitud bioloogia tund kooli  õppetööstuses. Õppisime piimatoodete (jogurti ja juustu) valmistamist, mis oli hapendamise teema praktiliseks väljundiks. Õpilased olid eelnevalt bioloogia ainekodutööna ettevalmistanud tunni teoreetilise osa. Õppetööstuses juhendas ja õpetas meid õppetööstuse juhataja, juustumeister Edgar Lepman. Tema koostatud juustu ja jogurti valmistamise tehnoloogilised kaardid olid meie praktilise tegevuse aluseks. Õppetööstuse laboris tutvusime laborisisustusega ning tegime vajalikke piimaanalüüse. Õppepäeva tulemusena valmis K3 grupi omavalmistatud jogurt ja juust. Juust jääb veel oma aega ootama ja laagerduma.

Aineõpetaja Ülle Toots

Viimati muudetud 10.01.2020.