Härjatallis avati puidukoda

Loomise kuupäev 22.02.2023

Projekt „Olustvere mõisa kui tervikliku turismitoote välja arendamine ning kasutusvõimaluste laiendamine“.

Rahastaja Euroopa Liidu Regionaalarengufond meetmest „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm - turismivaldkond“ ning kooli majandustegevusest laekuvad vahendid.

Teostus 01.11.2021 – 20.03.2023

Maksumus:

· EL toetus 522 355,85 eurot

· Kooli majandustegevusest laekuvad vahendid 380 000 eurot sh. käibemaks

Tegemist turismimeetme toetusega. Olustvere mõisakompleksi sihipärast väljaarendamist alustati 2008.a. eesmärgiga võtta see kui tervik kasutusele, laiendada pakutavate toodete, teenuste võimalusi, suurendada mõisa külastatavust st olla oma tegevusega ka eeskujuks turismivaldkonna õppijatele koolis. Kompleksi on arendatud erinevate teemakodadena: toimivad klaasi, keraamika, tekstiili, leiva, aia ja meekoda. Igas kojas saab külastaja käeliselt ennast arendada/teostada (nt. keraamikat, puhuda klaasi, teha leivakakku jne.), tutvuda püsiekspositsioonidega (nt. ainulaadne V.Luha puuhobuste kollektsioon, L.M.Vene antiikmööbli kollektsioon, I.Tilga topiste kogu, Meleski ja Lorupi klaasitehaste toodang jne.), tutvuda püsi- ja vahetatavate ekspositsioonide ja pargi kui vaatamisväärsusega.

Kooli arengukava 2022 – 2025 üks alameesmärkidest: Kooli ja maamajanduse arendamiseks korraldatakse avalikkusele suunatud piirkondlikke, üle-eestilisi ning rahvusvahelisi tegevusi. Puidukoja avamine toetab nii mõisa väljaarendamist kui ka kooli arengukava eesmärkide täitmist.

Puidukoda täiendab 2008.a alustatud mõisa teemakodade ringi ning toetab koos keraamika-, klaasi, tekstiili-, mee- ja leivakojaga Eesti kultuuri järjepidevust ja pärandtehnoloogiliste oskuste säilimist ning toetab külastajate enesearendamise võimalusi. Toetab rohelist mõtteviisi jms.

Puidukoja pööningul on avatud ekspositsioon puidust tööriistadest, esemetest, mida majapidamises kasutati. Need on sellised esemed, mis vajavad korrastamist ja seetõttu on selle kollektsiooni eripäraks, et sealt saab asju tuua alla puidukotta, need korda teha ning siis mõis teistes hoonetes kasutusele võtta. Samal ajal saab aga pööningule uusi korda tegemist ootavaid asju juurde panna.

Puidukojas on ekspositsioon puidunäidistest (pildina puu + leht ja puiduklotsina), erinevatest puidutappidest. Infokioskis on videoklipid, kus saab ülevaate Tõnu Parmaksoni puidutööriistade kogust ning asub info Olustvere mõisa erinevatest kodadest ja mõisa peahoones pakutavatest teenustest.

Puidukojas on planeeritud järgmised tegevused:

· Erinevad puiduga seotud töötoad külastajatele, gruppidele

· Puiduga seotud täienduskoolituskursused

· On võimalus lihtsalt puidukoda külastada vaadata kuidas puidumeister töötab

· On võimalus ise oma kätega midagi puidust teha

· Tutvuda vanade puidutööriistadega ning proovida ka nendega töötada (emotsioon, kuidas vanal ajal tehti/kuidas seda tänapäeval elektrilise tööriistaga tehakse)

Puidukoja avamise fotogalerii SIINlink opens on new page.

Viimati muudetud 27.02.2023.