Uudised

Käes saagi kogumise aeg 01. august Helme Uusen


Kooli õppetalus sai alguse viljakoristus. Ees ootab saagi kogumine 632 hektarilt, kuhu külvatud suvioder, taliraps, talinisu, talirukis ja lisaks ka põlduba. Jääb loota, et ilmataat annab rahulikku aega ja sellel aastal läbi erinevate ilmakatsumuste kasvanud saak salve saab.

Kooli õppetalus sai alguse viljakoristus. Ees ootab saagi kogumine 632 hektarilt, kuhu külvatud suvioder, taliraps, talinisu, talirukis ja lisaks ka põlduba. Jääb loota, et ilmataat annab rahulikku aega ja sellel aastal läbi erinevate ilmakatsumuste kasvanud saak salve saab.