Uudised

Käimas on keskkonnanädal 09. aprill Sandra Urvak


Olustvere TMK osaleb rahvusvahelise WasteArt projekti tegemistes ning sellega seoses on 8.-12. aprillil koolis keskkonnanädal. WasteArt projekti peamine eesmärk on avalikkuse teadlikkuse suurendamine ning inimeste tarbimisharjumuste muutmine keskkonnasõbralikumaks läbi jäätmete vähendamise, taaskasutuse ja ümbertöötlemise. Projektis kasutatakse erinevaid kaasaegse kunsti võimalusi ning projektitöid juhtimaks tähelepanu tohutule hulgale jäätmetele, mida igapäevaselt tekitame.

Keskkonnanädalal toimub koolis palju keskkonnateemaga seotud tegevusi. Terve nädala vältel viiakse loodusainete õpetajate juhendamisel kooliõpilaste poolt läbi kooli jäätmete auditeerimine, et teada saada millist prügi koolis kõige enam tekib. Saadud teadmiste põhjal on võimalik mõelda kuidas koolis tekkiva prügi hulka vähendada ning kuidas võimalikult suur hulk jäätmetest taaskäitlemisse suunata.

Esmaspäeval tekkinud prügi on juba sorteeritud ja kaalutud ning selle põhjal võib järeldada, et kõige enam tekib koolis paberkartongist ja plastikust prügi ning ka paberit, mida on võimalik taaskäitlemisse suunata. Kiitus tublidele õpilastele ja nende juhendajatele, kes hoolsalt prügi koguvad, sorteerivad ja mõõdavad ning kooli tegemisi seeläbi keskkonnasõbralikumaks muuta aitavad!

Olustvere TMK osaleb rahvusvahelise WasteArt projekti tegemistes ning sellega seoses on 8.-12. aprillil koolis keskkonnanädal. WasteArt projekti peamine eesmärk on avalikkuse teadlikkuse suurendamine ning inimeste tarbimisharjumuste muutmine keskkonnasõbralikumaks läbi jäätmete vähendamise, taaskasutuse ja ümbertöötlemise. Projektis kasutatakse erinevaid kaasaegse kunsti võimalusi ning projektitöid juhtimaks tähelepanu tohutule hulgale jäätmetele, mida igapäevaselt tekitame.

Keskkonnanädalal toimub koolis palju keskkonnateemaga seotud tegevusi. Terve nädala vältel viiakse loodusainete õpetajate juhendamisel kooliõpilaste poolt läbi kooli jäätmete auditeerimine, et teada saada millist prügi koolis kõige enam tekib. Saadud teadmiste põhjal on võimalik mõelda kuidas koolis tekkiva prügi hulka vähendada ning kuidas võimalikult suur hulk jäätmetest taaskäitlemisse suunata.

Esmaspäeval tekkinud prügi on juba sorteeritud ja kaalutud ning selle põhjal võib järeldada, et kõige enam tekib koolis paberkartongist ja plastikust prügi ning ka paberit, mida on võimalik taaskäitlemisse suunata. Kiitus tublidele õpilastele ja nende juhendajatele, kes hoolsalt prügi koguvad, sorteerivad ja mõõdavad ning kooli tegemisi seeläbi keskkonnasõbralikumaks muuta aitavad!